REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

XXXIII Zgierskie Spotkania Muzealne

5 czerwca 2014 r. w Muzeum Miasta Zgierza odbyły się XXXIII Zgierskie Spotkania Muzealne. Z wykładem pt. " struktura i organizacja szkolnictwa Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie Zgierza" wystąpił dr Dariusz Szlawski – autor znanych publikacji: Z dziejów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu w okresie międzywojennym, Zgierz : z dziejów miasta w XX wieku : (do 1939 roku) i Nauczyciele Łódzcy w okresie międzywojennym.

Polska oświata w okresie Drugiej Rzeczypospolitej przeżywała rozkwit porównywalny w ujęciu historycznym do fenomenu epoki Oświecenia. Owa paralela jest w pełni uzasadniona z uwagi na doniosłe przemiany i procesy, które zapisały się na kartkach dziejów i w zbiorowej świadomości społeczeństwa jako przejawy cywilizacyjnego postępu uwarunkowanego edukacją. Odzyskana niepodległość przyniosła wiele wyzwań; jednym z najistotniejszych była naprawa dziesięcioleci zaniedbań w dziedzinie szkolnictwa, co dotyczyło w szczególności ziem byłego zaboru rosyjskiego. Dynamiczny rozwój organizacyjny różnorodnych form kształcenia przebiegał w łączności z wcielanie w życie nowatorskich idei pedagogicznych, nadających edukacji bezprecedensowy charakter. Współtwórcami i realizatorami owych idei byli właśnie nauczyciele. 

(D. Szlawski, "Nauczyciele łódzcy", wyd. ZNP Zarząd Okręgu Łódzkiego, Łódź 2013)

Prelegent podczas wykładu omówił m.in. problem zatrważającego analfabetyzmu w Zgierzu, dyscyplinę jaka występowała w zgierskich szkołach, strukturę organizacyjną w szkole wg Jakuba Cezaka, a także przypomniał o takich ciekawostkach jak różnice między elementarzami dla szkół wiejskich i miejskich. Wykład był ilustrowany prezentacją multimedialną.

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a