REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zakończono kolejne inwestycje w gminie

 30 września 2010 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie centrum aktywizacji społeczno-kulturalnej i sportowej we wsi Gieczno”. W ramach przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wprowadzono do obiektu nowe funkcje niezbędne do obsługi istniejącego boiska sportowego i zapewnienia w nim pomieszczeń socjalnych i sanitarnych oraz sali pełniącej rolę świetlicy. W budynku wykonano szatnie dla zawodników oraz węzły sanitarne, niewielkie pomieszczenie kuchni przy świetlicy. Ponadto wykonano wiatrołap wejściowy i niewielki magazynek. Ściany zewnętrzne oraz stropodach ocieplono styropianem, wykonano przyłącze wody, kanalizację sanitarną, utwardzone miejsca parkingowe. Odbiór wykonanych robót odbędzie się 12 października br. Zadanie jest w trakcie rozliczenia finansowego. 

 
5 października 2010 r. zakończono i odebrano wykonaną sieć wodociągową w Słowiku, ul. Ozorkowska. Wykonana sieć wodociągowa ma 915,9 m. Wartość zadania wynosi ponad 128 tys. zł. 
 
7 października 2010 r. zakończono i odebrano wykonane oświetlenie uliczne w Ustroniu w ul. Ustronie i Wiśniowej. W ramach zadania wykonano 244 m linii kablowej w ul. Ustronie oraz 550 m linii kablowej w ul. Wiśniowej. Na wykonanej linii oświetleniowej zamontowano 14 opraw oświetleniowych. Wartość zadania wyniosła ponad 83 tys. zł.

Inne

Ciekawe artykuły