REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się sesja budżetowa powiatu

Projekt budżetu Powiatu Zgierskiego na 2012 rok czeka na aprobatę radnych, którzy w najbliższy piątek będą głosować nad jego przyjęciem. 

 – W czasach kryzysu finansowego niełatwo było skonstruować budżet, który zabezpieczy potrzeby sprawnego funkcjonowania naszych jednostek i instytucji, a jednocześnie zadowoli mieszkańców – mówi Skarbnik Powiatu Zgierskiego Iwona Stańczyk. – Moim zadaniem jest bardzo szczegółowo kontrolować wydatki i konsekwentnie ciąć koszty, tam gdzie jest to możliwe. Nowe ustawodawstwo i opinia pokontrolna Regionalnej Izby Obrachunkowej nie dają nam możliwości dalszego zaciągania kredytów, tym bardziej że w tym roku do spłaty pozostało 4 mln zł. Coraz głośniej w mediach słyszy się o rządowym pomyśle odgórnego ograniczenia limitów zadłużenia samorządów. Prowadzone przez władze powiatu działania przygotowują nas na taką ewentualność."
 
Pomimo, że tegoroczne wydatki mają być mniejsze o 8 mln zł., w porównaniu z rokiem ubiegłym, to dzięki staraniom powiatowych urzędników udało się pozyskać sporo środków zewnętrznych, dzięki którym w projekcie budżetu pojawiło się 11 inwestycji na łączną kwotę około 3 mln zł.
 
Wdrożenie zintegrowanego systemu do tworzenia i prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego skróci czas oczekiwania na dokumentację, gdyż dane zamiast w trzech bazach znajdą się w jednej. Również dla potrzeb Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wybudowane zostanie archiwum. 
 
Spora część inwestycji dotyczy oświaty. Przewidywana jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie i zgierskiego Specjalnego Ośrodka Szkolo-Wychowawczego oraz dokończenie kompleksowych termomodernizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu i w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu. W związku z sukcesywnym dostosowywaniem należących do Powiatu Zgierskiego budynków, do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlikwidowane zostaną także bariery architektoniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu. Kolejnymi od dawna oczekiwanymi, a obiecanymi przez Starostę Zgierskiego Krzysztofa Kozaneckiego, inwestycjami będą: adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby zgierskiego Młodzieżowego Domu Kultury oraz budowa boiska sportowego przy „Cezaku”.
 
Jeśli chodzi o drogi powiatowe, to tu najbardziej odczujemy cięcia wydatków, gdyż planowana jest tylko przebudowa ul. Szkolnej w Bratoszewicach (gmina Styków). 
 
 – Ewentualne pieniądze, które pojawią się w ciągu tego roku, np. ze sprzedaży nieruchomości, jakimi dysponuje powiat, pozwolą nam na myślenie o kolejnych inwestycjach – podsumowuje Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wesele w kolorystyce lawendy

Lawendowy to jeden z najpiękniejszych, a przy tym modnych kolorów, który wykorzystuje się w ślubnych dekoracjach. Wspaniale komponuje się z bielą! Motyw lawendy jest charakterystyczny