REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierska młodzież dostała pieniądze z UE

 Młodzi zgierzanie już wkrótce zapytają kandydatów na prezydenta miasta "Co dla młodzieży?!"

  Właśnie to pytanie zawiera tytuł projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków europejskiego Programu "Młodzież w działaniu" i który będzie realizowany od początku września 2010 roku do końca września 2011 roku. "ZATROPER. Co dla młodzieży?" to inicjatywa czworga młodych ludzi ze Zgierza – Krystiana Śmiałka, Marietty Kubczak, Małgosi Kowalczyk oraz Michała Dobrzyńskiego, którzy postanowili dać swoim rówieśnikom wyjątkową szansę bezpośredniej rozmowy z ludźmi, którzy starają się o fotel prezydenta miasta. Projekt ma na celu uświadomienie młodzieży, że dzięki aktywnemu uczestnictwu w życiu lokalnych społeczności mogą uświadamiać innym swoje potrzeby, dowiedzieć się więcej na temat polityki na szczeblu lokalnym i ocenić jej wpływ na życie młodzieży. Młodzi ludzie będą przygotowywać reportaże oraz opracują i poprowadzą debatę prezydencką w Zgierzu.
 
Projekt będzie składał się z czterech faz:
1. Faza informowania o projekcie i zbierania danych: w tej części zgierska młodzież zostanie zaproszona do udziału w warsztatach przygotowujących ich do pracy dziennikarskiej i operatorskiej. Zostanie również przygotowana ankieta, która pozwoli  zebrać pytania i wątpliwości młodzieży co do polityki lokalnej wobec nich. Ponadto ankieta ma stanowić podstawę do poznania i rozwiązania problemów młodzieży.
2. Warsztaty: na tę część składa się cykl czterech warsztatów: z zakresu obsługi kamery wideo, lokalnej polityki i jej wpływu na życie młodzieży, dziennikarstwa oraz mediów i ich roli w małych społeczeństwach na tle świata, będącego globalną wioską. Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne mają na celu przygotowanie młodzieży do roli gospodarzy i realizatorów trzeciej części projektu. Warsztaty odbędą się w formie sesji wyjazdowej. 
3. Debata z kandydatami na prezydenta miasta prowadzona, moderowana, realizowana i nagrywana przez uczestników warsztatu. Do udziału w debacie zaproszone zostanie szersze grono młodzieży. Debata dotyczyć będzie koncepcji kandydatów na rozwój młodzieży w mieście, stwarzanie równych szans, wspieranie rozwoju infrastruktury, co spowoduje, że młodzież będzie zachęcona, aby pozostać w mieście. Tematy, które na pewno zostaną poruszone to: rodzina, praca i szkoła a także wyrównanie szans, młodzież niepełnosprawna i szeroko pojęta kultura w mieście. Zarejestrowana na wideo debata zostanie dołączona w formie płyt CD do lokalnej prasy, udostępniona w Internecie oraz wysłana w celach edukacyjnych do szkół, ośrodków kultury oraz rozpowszechniona przez bibliotekę.
4. Kontynuacją warsztatów będzie realizacja serii reportaży o życiu lokalnych społeczności, poruszająca sprawy ważne, które dotyczą młodzieży. Ostatni z reportaży zrealizowany w ramach projektu zostanie nakręcony po upływie 12 miesięcy od daty wyborów i będzie miał za zadanie pokazać zmiany lub inicjatywy w obszarach, które były poruszane na debacie. 
Projekt ZATROPER będzie realizowany przy Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zgierzu a coachem grupy inicjatywnej jest Karolina Miżyńska. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Krystian Śmiałek – koordynator projektu  tel. 509 148 086
Małgorzata Kowalczyk –  kontakty z mediami tel. 515 215 807
Karolina Miżyńska – coach tel. 503 124 638
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają