REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierskie spółki miejskie przechodzą rewolucje personalne

Prezydent Iwona Wieczorek od niedawna zasiada w radzie nadzorczej spółki Wodociągi i Kanalizacja Zgierz. Z tego tytułu będzie pobierała dodatkowe wynagrodzenie na poziomie około 1500 zł miesięcznie. Łączne wynagrodzenie Iwony Wieczorek przewyższy pensję jaką urzędując otrzymywał jej poprzednik Jerzy Sokół. Nie wszystkim mieszkańcom takie posunięcia podobają się. Niektórzy zgierscy radni zarzucają obecnej prezydent, że brak jej odpowiedniej wiedzy i kompetencji co do wodociągów i kanalizacji. Interpelację w tej sprawie złożył radny Andrzej Mięsok.

Zasiadanie w radzie nadzorczej wiąże się z dodatkowymi obowiązkami ze strony Pani Prezydent oraz odpowiedzialnością za spółkę. Porównywanie i sumowanie wynagrodzeń chociażby z tych prostych przyczyn jest nie stosowne – mówi Tomasz Zgierski, Asystent Prezydenta Miasta.

To nie jedyne zmiany w spółkach z udziałem miasta. Ze stanowska prezesa Miejskich Usług Komunikacyjnych odwołany został Grzegorz Kowalski. Oficjalną przyczyną było niezadowolenie mieszkańców. Zarzuty dotyczyły braku działań na prośby pasażerów o zmiany niektórych odcinków tras i godzin kursowania autobusów.

W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej ze stanowiskiem przewodniczącego rady nadzorczej pożegnała się Magdalena Michalak. Z ramienia prezydenta na stanowisko wiceprzewodniczącego powołany został Sławomierz Janiszewski.

Z kolei w Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej funkcję przewodniczącego rady nadzorczej objął wiceprezydent Grzegorz Leśniewicz. Nadal też sasiada w radzie nadzorczej przedsiębiorstwa Markab.

Prawdą jest że nastąpiły zmiany w zgierskich spółkach. Zmiany dotyczą wszystkich spółek min. PEC, MPGK, MARKAB, MKT, WODKAN – przyznaje Tomasz Zgierski. – W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza, do której powoływani są członkowie reprezentujący jednostki samorządu terytorialnego. W myśl tych zapisów z ustawy do tak strategicznych spółek dla funkcjonowania miasta zostały powołane osoby posiadające odpowiednie kompetencje, które złożyły stosowne dokumenty poświadczające ich uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych z udziałem skarbu państwa – mówi

Tomasz Zgierski wskazuje, że w radzie nadzorczej spółki MKT zasiadł Prezydent Grzegorz Leśniewicz ponieważ zagrożenie funkcjonowania linii 46 oraz skargi mieszkańców na jakoś usług świadczonych przez spółkę wymagały tego rodzaju posunięć

 – Podobnie jest w przypadku Pani Prezydent Iwony Wieczorek, którą do rady nadzorczej spółki WODKAN podczas walnego zgromadzenia wspólników zgłosił Prezydent Leśniewicz. Spółka ta wymaga szczególnego nadzoru z uwagi na rosnące ceny wody w mieście ale i faktu realizacji ogromnego projektu unijnego mającego na celu budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w Zgierzu – mówi Tomasz Zgierski.

Problem w tym, że inwestycja realizowana w Zgierzu jest już na ukończeniu.

Tomasz Zgierski dodaje, że Pani Prezydent zasiada w radzie zgodnie z prawem, posiada odpowiednie uprawnienia z racji uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych. – Wskazane jest aby nadzór nad tak strategicznymi spółkami był prowadzony przez osoby tak naprawdę odpowiedzialne za ich funkcjonowanie – mówi
 

Inne

Ciekawe artykuły

Jak wygląda proces mycia elewacji?

Czysta i schludna elewacja to wizytówka każdego budynku. Nie tylko podnosi estetykę, ale przede wszystkim chroni konstrukcję przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak deszcz,