REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierz rusza z głęboką termomodernizacją budynków oświatowych

 Nawet 60% ma wynieść średnia szacowana oszczędność energetyczna zgierskich budynków oświatowych po zakończeniu realizacji projektu hybrydowego „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza” (według audytów energetycznych). Dla porównania: przyjmuje się, że średnia oszczędność energii po termomodernizacji budynku wynosi 25%. 29 lipca 2016 r. Instytucja Pośrednicząca (Stowarzyszenie ŁOM) wezwała Gminę Miasto Zgierz do złożenia wniosku aplikacyjnego dla tego projektu z wyznaczonym nieprzekraczalnym terminem złożenia dokumentacji do końca października. Celem tego projektu jest m.in. głęboka termomodernizacja Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka oraz budynków oświatowych, tj. przedszkoli, szkół, gimnazjów i liceum (łącznie 23 budynki), stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz.

 
Przed Gminą Miasto Zgierz ostatnia tura dialogu konkurencyjnego, w wyniku którego zostanie wyłoniony partner prywatny w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), odpowiedzialny za zaprojektowanie, wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych wraz z ich sfinansowaniem.
 
Zanim do tego dojdzie, miasto planuje zakończyć procedury wyboru partnera prywatnego oraz rozpocząć opracowanie projektów i procedur uzyskiwania stosownych pozwoleń tak, aby jak najszybciej przystąpić do zaplanowanych prac. Projekt powinien zakończyć się w III kwartale 2018 r.
 
Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o  formułę PPP, to Zgierz jest absolutnym pionierem w województwie łódzkim, a realizowany przez nas projekt jest jednym z największych w Polsce pod względem zakresu i wartości wśród projektów ESCO (projekty termomodernizacyjne). W naszym przypadku maksymalna wartość dofinansowania to 35 mln 262 500 PLN.  Termomodernizacja miejskich szkół, przedszkoli i żłobka przyczyni się z jednej strony do znacznych oszczędności, które miasto ponosi obecnie w związku z ich eksploatacją, z drugiej zaś do podniesienia estetyki budynków, które zostaną przy tej okazji wyremontowane.
 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Inne

Ciekawe artykuły