REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierz uniknie kary wielkości pół mln zł

Miasto nie miało jak do tej pory szczęścia do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu. Przypomnijmy, że pierwszy przetarg na postawienie hali wygrało Śląskie Konsorcjum Ekologiczne. Prace jednak nie ruszyły, a firma starała się wykorzystać haczyk, który znalazł się w umowie. Mianowicie, do 31 grudnia 2010 r. zgierski magistrat miał wpłacić blisko pół mln zł depozytu na budowę sali. Przelew wykonano jednak dopiero 5 stycznia 2011 r.  Firma ze Śląska postawiła wykorzystać to jako furtkę do odstąpienia od umowy i przejęcia depozytu. Sprawa trafiła do sądu.

29 czerwca 2011 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi zapadł wyrok zasądzający na rzecz miasta należności z tytułu kar umownych wynikających z odstąpienia przez wykonawcę od umowy z jego winy. Na rzecz Gminy Miasto Zgierz zasądziono wypłatę kwoty 237 900 zł. Drugie tyle gmina otrzyma z gwarancji należytego wykonania umowy, łącznie 475 800, 00 zł.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale stanowisko sądu potwierdza słuszność zastosowanych przez Prezydenta Miasta Zgierza środków oraz zamyka drogę procesową wykonawcy, gdyż to w jego postępowaniu sąd dopatrzył sie winy i działania w celu osiągnięcia nienależnych korzyści majątkowych – mówi Bogumiła Kapusta, wiceprezydent Zgierza.

Oczywiście po wyegzekwowaniu zasądzonej należności miasto Zgierz złoży kolejny pozew o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wartość zastrzeżonych w umowie kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody tj. kwotę ok. 580 tyś. Tak możliwość była zastrzeżona w umowie i na pewno miasto skorzysta z tego przywileju – zapewnia Bogumiła Kapusta.

Co dalej z salą?
22 czerwca 2011 r. zgierski magistat zawarł umowę na wykonanie sali z przedsiębiorstwem Unicentra Handlowe z Łodzi. Firma ta wybudowała podobne sale sportowe m.in. w Rąbieniu oraz Aleksandrowie Łódzkim (Szkoła Podstawowa nr 6). Sala ma być gotowa do 31 maja 2012 r. Zgodnie z wstępnie ustalonym harmonogramem jeszcze w tym roku hala może zostać wykonana w stanie surowym.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a