REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w strukturze UMZ

Urząd Miasta Zgierza przechodzi przekształcenia. W lutym do nowej siedziby przeniosły się dwa wydziały: Oświaty oraz Kultury, Sportu i Zdrowia. Aktualny adres to ul. Popiełuszki 3A, czyli w miejscu gdzie obecnie mieści się również siedziba Straży Miejskiej. Od niedawna urzęduje tu również Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży. 

 Od 1 kwietnia 2011 r. petenci będą również załatwiać wszystkie sprawy związane z geodezją i kartografią w Urzędzie Miasta, nie jak to było do tej pory – w Starostwie Powiatowym. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.09.2010 r. wyodrębnione zostały dwa wydziały: Wydział Geodezji i Katastru oraz Wydział Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej. Ten pierwszy prowadzi zadania własne Prezydenta Miasta Zgierza z zakresu geodezji oraz kontynuuje prowadzenie zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 1990 r. czyli prowadzenie ewidencji gruntów i lokali (Katastru). Starostwo prowadzi zadania związane z kartografią, a więc mapę zasadniczą, składnicę geodezyjną i ZUDP z terenu całego powiatu w tym również z terenu Miasta Zgierza. Mieszkańcy Zgierza niektóre sprawy dotyczące geodezji musieli załatwiać więc w obu urzędach. 
 
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz przepisy wykonawcze nie przewidują obecnie możliwości prowadzenia części zadań Starosty z zakresu geodezji. Prezydent miasta po spełnieniu warunków przewidzianych prawem może wnioskować o przejęcie całości zadań starosty związanych z geodezją na terenie swojego działania, lub w przypadku braku możliwości prowadzenia całości zadań zleconych musi oddać je do Starostwa. Poprzez skupienie wszsytkich obowiązków w jednym miejscu petenci będą mogli zaoszczędzić czas oraz sprawniej i szybciej dopełnić koniecznych formalności. Wyposażenie Wydziału w wielkoformatową drukarkę oraz skanera do map umożliwi mu wkrótce obsługę petentów.
 
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie władze miasta rozważają powołanie dwóch dodatkowych Wydziałów ds. Rozwoju oraz ds. Informacji. Czy tak się stanie –  dowiemy się wkrótce. 
 

Inne

Ciekawe artykuły