REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

10 sierpnia – Ciężarówki i autobusy do kontroli

10 sierpnia 2011 roku policjanci przeprowadzą kolejne w tym miesiącu działania pod nazwą „Transport”.

Poprzednie miały miejsce 3 sierpnia w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie województwa łódzkiego. Przeprowadzili je policjanci ruchu drogowego wraz z funkcjonariuszami służb prewencji i Inspekcją Transportu Drogowego. W tym czasie pełnili służbę ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowania kierujących pojazdami ciężarowymi i autobusami. Działania mają na celu ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości w zachowaniach wymienionych uczestników ruchu takich jak : wyprzedzanie w sposób niebezpieczny, przekraczanie dopuszczalnej prędkości czy też inne naruszenia przepisów ustaw prawo o ruchu drogowym i transportu drogowego.

Podczas prowadzonych 3 sierpnia działań skontrolowano 607 pojazdów ciężarowych i autobusów z tym, że pojazdy pierwszej grupy stanowiły większość. W wyniku kontroli ujawniono 1 przypadek kierowania pojazdem ciężarowym w stanie spożyciu alkoholu, 10 przypadków naruszeń związanych z pracą tachografu (urządzenia rejestrującego samoczynnie m.in. prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku). Pięciu kierowców naruszyło normy związane z czasem pracy, aż 11 pojazdów miało nieprawidłowo zabezpieczony przewożony ładunek. Poza tym ujawniono 6 przeładowanych „ciężarówek” i jeden pojazd, w którym nieprawidłowo przewożono materiał niebezpieczny. Aż 111 kierujących pojazdami ciężarowymi i 2 kierowców autobusów przekroczyło dopuszczalną prędkość. Opisywane wykroczenia skutkowały nałożeniem mandatów karnych. Pamiętać należy, iż pojazdy, o których mowa posiadają dużą masę, często przewożą duże ilości osób, bądź materiały niebezpieczne, a zdarzenia z ich udziałem mają z reguły poważne skutki i niosą duże niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników ruchu. 3 sierpnia dwie osoby zginęły w wypadkach, w których uczestniczyły pojazdy ciężarowe.

Kolejne w tym miesiącu zaplanowano na 24 sierpnia 2011 roku.

W pierwszym półroczu 2011 roku na terenie województwa łódzkiego doszło do 130 wypadków z udziałem autobusów i samochodów ciężarowych. Zginęło w nich 17 osób a 160 zostało rannych. Wśród wykroczeń najczęściej popełnianych przez kierujących tą kategorią pojazdów należy wymienić przekroczenie dozwolonej prędkości – takich przypadków w I półroczu 2011 roku policjanci ujawnili 5751. Na kolejnym miejscu znalazło się niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa -1946 ujawnionych wykroczeń, dalej niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych – 1894.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a