REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Będą ekshumacje grobów w Rosanowie i Słowiku

Szczątki niemieckich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej w gminie Zgierz znajdują się obecnie na dwóch cmentarzach ewangelicko-augsburskich w Rosnowie (ul. Smutna) oraz w Słowiku (ul. Gdańska 65A). Zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji wydał Wojewoda Łódzki na wniosek Fundacji „Pamięć”. Fundacja wnioskowała o możliwość przeprowadzenia sondaży archeologicznych i ekshumacji w maju 2010 r. Wcześniej dokonała rozeznania, które wykazało, że na omawianych cmentarzach istotnie spoczywają szczątki niemieckich żołnierzy. Mają one być docelowo pochowane na cmentarzu w Siemianowicach Śląski przed 31 grudnia 2011 r. Cmentarz Laurahütte to jeden z 13 cmentarzy, na których tworzone są zbiorowe mogiły niemieckich żołnierzy.
 
Polsko – niemiecka Fundacja "Pamięć" rozpoczęła działalność 1 maja 1994 r. w Warszawie. Celem Fundacji jest:
 
  • ochrona miejsc pamięci, cmentarzy i grobów ofiar wojen
  • upowszechnianie wiedzy i utrwalanie tradycji poszanowania miejsc pamięci i grobów, szczególnie wśród młodzieży
  • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach działania
  • skupianie wokół humanitarnych idei Fundacji różnych środowisk, a w szczególności młodzieżowych w kraju i za granicą
  • dostarczanie informacji rodzinom ofiar wojen w zakresie ustalenia miejsc pochowania ich bliskich.
 
Ekshumacja ma być dokonana przy udziale przedstawicieli:
  • Właściela cmentarza, tj. Kościołą Ewangelicko-Augsburskiego w Zgierzu
  • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu
  • Polskiego Czerwonego Krzyża (Zarząd Rejonowy w Zgierzu)
  • Biura Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
  • Urzędu Gminy Zgierz.
Inne

Ciekawe artykuły