REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bezpieczeństwo dzieci na koloniach i w domu

Pamiętajmy, że w czasie wyjazdu dzieci mogą być narażone na kradzież, dlatego lepiej, aby pozostawiły w domu wartościowe przedmioty, markowe ubrania i większe kwoty pieniędzy. Nie wszystkie dzieci wyjadą na wakacje, część zostanie w domach, dlatego nauczmy je przezorności i ograniczonego zaufania do nieznajomych osób. Przestawiamy rady i zalecenia łódzkiej policji skierowane do dzieci i rodziców w okresie wakacyjnym:

Gdy dziecko wyjeżdża kolonie, rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę, czy:

 • organizator wypoczynku posiada zezwolenie na organizowanie kolonii w oferowanym miejscu i czy zapewnia opiekę medyczną,
 • opiekunowie posiadają przygotowanie zawodowe do tej pracy,
 • w czasie przejazdu dzieci będą miały zapewnioną opiekę – na 15 dzieci powinien przypadać jeden opiekun,
 • firma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób, dysponuje taborem zastępczym na wypadek awarii, jej kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji i prawo jazdy kat. D lub D1, pojazd wyznaczony do przewozu dzieci ma aktualne badania techniczne (autobus powyżej 15 miejsc – badania co pół roku), ubezpieczenie OC oraz inne (np. NW),
 • organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci, na kilka dni przed planowanym wyjazdem, powinni zawiadomić najbliższą jednostkę Policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego. Rodzice i opiekunowie, którzy będą mieli wątpliwości co do stanu technicznego pojazdów, którymi podróżować będą ich dzieci, mogą ten fakt zgłosić telefoniczne pod numerem 997 lub 112 lub osobiście w komendach miejskich bądź powiatowych Policji.
   

Przed wyjazdem dobrze również zwrócić dziecku uwagę na to, aby:

 •  przestrzegało regulaminu zimowiska,
 • nie rozmawiało z osobami przypadkowo poznanymi i nie przyjmowało poczęstunku oferowanego przez osoby nieznajome,
 • nie oddalało się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
 • zachowało szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez drogę i nie bawiło się w pobliżu ulicy czy torowiska.

Jeśli dzieci zostają w wakacje w domu, zadbajmy, aby:

 • na czas nieobecności dorosłych domowników zapewnijmy najmłodszym opiekę osoby zaufanej,
 • zostawmy przy telefonie numery do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe,
 • przypominajmy dzieciom o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz,
 • i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych.

Policja radzi, aby nauczyć dziecko żeby:

 • nikomu nie opowiadało o wyposażeniu domu oraz o stanie majątkowym domu,
 • klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
 • nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
 • bezwzględnie zakazać mu wpuszczania do domu osób, których nie zna (nawet jeśli to będzie np. listonosz),
 • nie przebywało w miejscach, w których znajdują się osoby spożywające napoje alkoholowe,
 • nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
 • nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi, proponującymi słodycze czy spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi ich do swoich mieszkań,
 • jeśli już musi zostać samo należy mu pozostawić numery telefonów do osób zaufanych i siebie oraz numery alarmowe 997 – Policja, 998 -straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe.

Policja przypomina, aby:

 • nie podawać przez Internet swojego adresu, numeru telefonu stacjonarnego oraz innych informacji, na podstawie których można ustalić miejsce zamieszkania; Coraz więcej osób, wykorzystuje anonimowość jaką daje Internet. Próbuje za jego pomocą nawiązywać kontakty towarzyskie. Niestety Internet może być groźny, nie wszyscy mają uczciwe zamiary,
 • nie informować internetowych znajomych o codziennych zwyczajach, np. kiedy i gdzie wychodzimy czy kiedy i gdzie planujemy wyjechać ,
 • przypominajmy dzieciom, że prowadząc korespondencję muszą pamiętać o tym, że osoba po drugiej stronie komputera nie musi im mówić prawdy o sobie,
 • uczulmy nasze pociechy aby nie zgadzały się na spotkania z nowopoznanymi osobami w Internecie.
Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają