REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Czy kamery odstraszą chuliganów?

 Dworzec PKP w Zgierzu przechodzi remont. Wymieniono dach, instalacje, stolarkę okienną. Ocieplono również ściany. Remont powoli zmierza ku końcowi i wszystko było by fajnie… gdyby nie wandalizm, którego ofiarą pada budynek.

W styczniu miejscowi „graficiarze” kilkakrotnie ozdabiali nową elewację czarnym sprayem. Dochodziło do sytuacji, że w dzień ekipy remontowe zamalowywały napisy, by na drugi dzień znów zobaczyć świeże „artystyczne malowidła”. Robotnikom opadały ręce, a przy okazji i chęć do pracy. 

Teraz dłużej tak nie będzie. W maju 2011 r. po remoncie dworzec ma się znaleźć pod stałą i całodobową ochroną straży miejskiej. Dodatkowo tereny wokół budynku mają być monitorowane okiem kamer. Podobne rozwiązanie funkcjonuje choćby w Pabianicach. 

Za poprzedniej kadencji władz brak porozumienia pomiędzy koleją, a miastem uniemożliwił skuteczną ochronę obiektu i podróżnych. Miasto odmówiło objęcia terenów monitoringiem podając jako przyczynę brak łączy światłowodowych w tym rejonie. Teraz, kiedy budynek jest odnowiony, udało się osiągnąć porozumienie. 
 
Tymczasem robotnicy odpuścili sobie usuwanie szpecących napisów do wiosny, a ostatniego malowania dokonają tuż przed odbiorem technicznym.  
 

Inne

Ciekawe artykuły