REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Czy kobieta za kierownicą jest lepszym kierowcą?

Czy przestępstwa drogowe to domena kobiet czy mężczyzn? Kto częściej powoduje wypadki lub częściej siada za kierownicą po wcześniejszym piciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających? Jak wygląda „statystyczny portret” przestępcy drogowego? Na tak postawione pytania jednoznaczną odpowiedź dają policyjne statystyki. W 2010 roku zarzuty popełnienia przestępstw drogowych usłyszało 150.399 podejrzanych. Zdecydowaną większość z nich stanowili mężczyźni – 95,8 %. Liczba kobiet podejrzanych o takie przestępstwa wyniosła 6.328, co stanowi 4,2 % ogółu podejrzanych.

Najczęściej zdarzającymi się przestępstwami z kategorii tzw. przestępstw drogowych są: prowadzenie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości tj. art. 178 a par. 1 i 2 kodeksu karnego oraz spowodowanie wypadku drogowego – tj. art. 177 par. 1 i 2 kodeksu karnego.

W poszczególnych najważniejszych kategoriach tzw. przestępstw  drogowych  wygląda to następująco:

  Liczba podejrzanych  mężczyzn Liczba podejrzanych kobiet Procentowy udział mężczyzn Procentowy udział kobiet
Art. 178 a par. 1 k.k. – prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzajacego 76.747 2.840 96,3 3,7
Art. 178 a par. 2 k.k. – prowadzenie innego  pojazdu niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu – w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzajacego 56.069 1.444 97,3 2,6
Art. 177 pa. 1 k.k. – spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, gdzie skutkiem jest średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu 9.277 1.810 80,5 19,5
Art. 177 par. 2 k.k. – spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, gdzie skutkiem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu 1.631 184 88,7 11,3

Niewątpliwą ciekawostką jest też fakt, że stosunkowo dużo przestępstw drogowych jest popełnianych na wsi – prawie 46 %, chociaż dla ogółu przestępstw odsetek tych popełnianych na wsi wynosi – 21,1 %.
Przestępstwa drogowe dość często popełniane są w warunkach recydywy – na 150.399 podejrzanych o takie przestępstwa, aż 34.026 (tj. 22,6% ) było wcześniej karanych za podobne przestępstwa, a 16.110  (tj. 10,7 %) – było karanych za inne przestępstwa.

440 podejrzanych było tymczasowo aresztowanych, choć w przypadku 128 areszt tymczasowy został uchylony.

Wśród podejrzanych było:

  • 4.832 uczniów
  • 1.301 studentów
  • 59.015 zatrudnionych legalnie i 1.194 zatrudnionych nielegalnie
  • 7.166 prowadzących własne gospodarstwo rolne
  • 15.059 rencistów i emerytów
Inne

Ciekawe artykuły

Pozimowe sprzątanie ulic

Służby oczyszczania miasta rozpoczęły akcję usuwania zaległego piachu czy śmieci, które po zimie zostały na zgierskich chodnikach i ulicach. W każdym tygodniu sprzątany będzie inny

Działanie kontrolne – Prędkość

19 maja 2023 roku na drogach całego kraju policjanci przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Policjanci ruchu drogowego z całego garnizonu łódzkiego, a w szczególności mundurowi

Marcin Gortat Camp 2023 w Zgierzu

Już w czerwcu 2023 roku Marcin Gortat powróci do Zgierza! Pięć miast w Polsce (Zgierz, Łódź, Chorzów, Sosnowiec, Stargard) znalazły się w tym roku na