REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Czy w Urzędzie Miasta przybywa posad?

„Obietnice szumnie zapowiadanych oszczędności na urzędniczych etatach pozostają jedynie na papierze – przynajmniej w zgierskim magistracie. Przybywa w nim posad i… biurek (…).” – czytamy w artykule pt. W Zgierzu rośnie armia urzędników, który ukazał się na łamach Expressu Ilustrowanego z dnia 05.03.2011 r. 
 
Gazeta stwierdza, że w siedzibie urzędu miasta zrobiło się tak ciasno, że potrzebne było przystosowanie budynku przy ul. Popiełuszki. Dodatkowo, zatrudnione zostały nowe osoby – asystenci prezydent Iwony Wieczorek. Wniosek – zgierska administracja się rozrasta.
 
Z tymi stwierdzeniami nie zgadza się Iwona Wieczorek. Na stronach infoserwisu miejskiego odnosi się do treści zawartych w artykule: „Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 09.12.2010 – 200 osób i stan na dzień 01.03.2011 – 199 osób, wynika, że w trakcie mojego trzymiesięcznego urzędowania zatrudnienie, w porównaniu z kadencją prezydenta Sokoła, nie zwiększyło się, a wręcz zmalało” – pisze pani prezydent
 
Dodatkowo Iwona Wieczorek wyjaśnia, że zmiany lokalowe miały na celu usprawnienie pracy urzędu oraz wiązały się z przygotowanie pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz dla Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 
 
Gazeta zauważa ponadto, że miasto nie ma rzecznika prasowej ani osoby wyznaczonej do kontaktu z mediami. W odpowiedzi Prezydent Iwona Wieczorek informuje, że osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest jej asystent Tomasz Zgierski.

Inne

Ciekawe artykuły

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od

Kultura, historia i tradycja w Łódzkiem

Muzea zajmują w polskiej tradycji znaczące miejsce. Gromadzą i przechowują materialne świadectwa historii i kultury oraz dorobek artystyczny naszych przodków. Ekspozycje muzealne stanowią świadectwo minionych

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak