REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Czy w Urzędzie Miasta przybywa posad?

„Obietnice szumnie zapowiadanych oszczędności na urzędniczych etatach pozostają jedynie na papierze – przynajmniej w zgierskim magistracie. Przybywa w nim posad i… biurek (…).” – czytamy w artykule pt. W Zgierzu rośnie armia urzędników, który ukazał się na łamach Expressu Ilustrowanego z dnia 05.03.2011 r. 
 
Gazeta stwierdza, że w siedzibie urzędu miasta zrobiło się tak ciasno, że potrzebne było przystosowanie budynku przy ul. Popiełuszki. Dodatkowo, zatrudnione zostały nowe osoby – asystenci prezydent Iwony Wieczorek. Wniosek – zgierska administracja się rozrasta.
 
Z tymi stwierdzeniami nie zgadza się Iwona Wieczorek. Na stronach infoserwisu miejskiego odnosi się do treści zawartych w artykule: „Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 09.12.2010 – 200 osób i stan na dzień 01.03.2011 – 199 osób, wynika, że w trakcie mojego trzymiesięcznego urzędowania zatrudnienie, w porównaniu z kadencją prezydenta Sokoła, nie zwiększyło się, a wręcz zmalało” – pisze pani prezydent
 
Dodatkowo Iwona Wieczorek wyjaśnia, że zmiany lokalowe miały na celu usprawnienie pracy urzędu oraz wiązały się z przygotowanie pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz dla Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 
 
Gazeta zauważa ponadto, że miasto nie ma rzecznika prasowej ani osoby wyznaczonej do kontaktu z mediami. W odpowiedzi Prezydent Iwona Wieczorek informuje, że osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest jej asystent Tomasz Zgierski.

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają