REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dowiedzieli się, jak podejmować inicjatywy lokalne

W Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców, szkół i placówek edukacyjnych poświęcone aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3 i 7.3 poświęconego oddolnym inicjatywom lokalnym.

W ramach w/w Działań można ubiegać się o tzw. małe granty tj. środki w maksymalnej wysokości 50 000 zł, które przeznaczyć można na wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i miast do 25 tysięcy mieszkańców w zakresie: – aktywizacji zawodowej – Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich", – przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji". Projekty realizowane w ramach Działania 6.3 i 7.3 to szansa na wdrożenie na obszarach wiejskich ciekawych pomysłów i inicjatyw podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe mieszkańców gmin oraz przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego.

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a