REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dowiedzieli się, jak podejmować inicjatywy lokalne

W Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców, szkół i placówek edukacyjnych poświęcone aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3 i 7.3 poświęconego oddolnym inicjatywom lokalnym.

W ramach w/w Działań można ubiegać się o tzw. małe granty tj. środki w maksymalnej wysokości 50 000 zł, które przeznaczyć można na wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i miast do 25 tysięcy mieszkańców w zakresie: – aktywizacji zawodowej – Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich", – przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji". Projekty realizowane w ramach Działania 6.3 i 7.3 to szansa na wdrożenie na obszarach wiejskich ciekawych pomysłów i inicjatyw podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe mieszkańców gmin oraz przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego.

Inne

Ciekawe artykuły

Jak wybrać biuro księgowe

Wielu przedsiębiorców prowadzi swoją księgowość samodzielnie. Wymaga to jednak nauki księgowości krok po kroku, a przede wszystkim czasu, który można przeznaczyć na dodatkowy projekt lub