REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Drożeją opłaty za wodę i ścieki

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. mieszkańców Zgierza czeka prawie 19-sto procentowa podwyżka opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Dotychczas łączna opłata za dostarczenie wody i odbiór 1 metra sześciennego ścieków wynosiła 8,39 zł dla gospodarstw domowych i 8,42 zł dla celów przemysłowych. Od nowego roku kwoty te wzrastają odpowiednio do 10,08 zł (3,15 zł woda, 6,93 zł ścieki) i 10,11 zł (3,18 zł woda, 6,93 zł ścieki). 

Podwyżki związane są z rosnącymi kosztami utrzymania sieci wynikającymi z przeprowadzoną w ostatnim czasie na dużą skalę rozbudową i modernizacją miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Dodatkowo – od 1 stycznia 2011 roku rząd podniósł z 7 do 8 procent podatek VAT na wodę i ściekiwyjaśnia Dorota Jankiewicz, rzecznik prasowy UMZ
 
Wzrost opłat wynika z nowych taryf, które przedstawiła Spółka „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o.o. Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) spółka ogłosiła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Zgierza i wydzielonego obszaru gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
 
Warto przypomnieć właścicielom domów z ogródkiem i posiadaczom ogródków działkowych o możliwości zainstalowania odrębnego wodomierza na potrzeby podlewania terenów zielonych. Mając taki licznik, w okresie od 15 kwietnia do 15 września będziemy płacić tylko za pobór wody (bez odprowadzani ścieków), czyli 3 zł 15 gr za metr sześcienny.
 
Inne

Ciekawe artykuły