REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Druga tura wyborów prezydenckich

 04.07.2010 r., godz. 6.00-20.00

 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
 
Praktyczne informacje dla wyborców:
 
1. Głosowanie ponowne odbędzie się w tych samych obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na statkach morskich, w których przeprowadzono pierwsze głosowanie.
 
2. Głosowanie przeprowadzą w dniu 4 lipca 2010 r. w godzinach 6.00-20.00 te same obwodowe komisje wyborcze, które przeprowadzały głosowanie w dniu 20 czerwca 2010 r.
 
3. Warunkiem udziału w ponownym głosowaniu jest objęcie wyborcy spisem wyborców sporządzonym dla danego obwodu głosowania według stanu na dzień 20 czerwca 2010 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualizacji spisu wyborców między dniem pierwszego głosowania, a dniem ponownego głosowania. 
 
Więcej informacji na  www.umz.zgierz.pl/bip/

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają