REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Fotoradar Straży Miejskiej też ma wakacje

Zgodnie z nowymi przepisami obsługę stacjonarnych fotoradarów 1 lipca przejęła Inspekcja Transportu Drogowego.  Z polskich dróg zniknąć mają atrapy, a działające skrzynki, muszą być widoczne z daleka, dlatego oznaczone będą żółtym odblaskowym kolorem. Nowe przepisy dają także Strażnikom Miejskim możliwość nakładania na kierowców mandatów oraz punktów karnych. Latem w Zgierzu nikt nie powinien się ich jednak obawiać.

Wiosną 2009 r. Straż Miejska w Zgierzu zakupiła przenośny sprzęt do rejestrowania wykroczeń na drodze. Fotoradar niemieckiej produkcji kosztował 160 tys. zł. Ostatnio nie był jednak używany w związku ze zmianą przepisów. I wszystko wygląda, że radar od pracy przez lato sobie „odpocznie”.

Nowe rozporządzenie mówi, że odcinek drogi, na której dokonywany ma być pomiar musi być oznakowane znakiem D51. Obecnie takich znaków w Zgierzu i innych miastach po prostu brakuje.

Zgierska Straż wystąpiła do odpowiednich zarządców dróg z prośbą o oznakowanie Drogi Krajowej nr 1, DK 72, drogi wojewódzkiej nr 702 oraz dróg powiatowych, tj. ulic Łagiewnickiej, Gałczyńskiego, Konstantynowskiej, Piłsudskiego, Szczawińskiej i Wiosny Ludów oraz miejskich: Długiej (od Cezaka), 1 Maja, Parzęczewskiej, Staffa i Tuwima. To właśnie na tych drogach mają w przyszłości pojawiać się strażnicy „uzbrojeni” w fotoradar. Dlaczego właśnie na tych? 

Wzięliśmy pod uwagę statystyki wypadków i kolizji drogowych. Zgodnie z danymi Komendy Powiatowej Policji w Zgierz to właśnie na tych drogach dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych, przy czym niechlubny prym wiedzie ul. Łódzka.  W dalszej kolejności są: ul. Piątkowska, Długa, 1 Maja – mówi Dariusz Bereżewski, Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu.

Nogę z gazu trzeba będzie zdjąć na całkowitym odcinku danej drogi na terenie zabudowanym. Dla przykładu, ustawienie znaku D51, na ul. Łódzkiej, nie musi oznaczać, że radar będzie ustawiony właśnie tam. Równie dobrze może pojawić się na ul. Armii Krajowej, ul. Łęczyckiej czy Ozorkowskiej, a więc w ciągu drogi krajowej. Miejsca pomiaru muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu oraz być skonsultowane z Policją.

Kiedy fotoradar zacznie pracować? – Nie wiemy dokładnie, zależy to od tego kiedy zarządcy dróg ustawią znaki. W rozmowach przyznają, że ze względu na wakacyjno-urlopowy okres realny termin to początek września. Mamy nadzieję, że fotoradar zbiegnie się w czasie z akcją Bezpieczna Droga do Szkoły zaplanowaną w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego, SP10 przy ul. Ozorkowskiej i SP12 przy ul. Staffa – mówi Dariusz Bereżewski.

Urządzenie, które zacząć ma pracować jesienią będzie dawało kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość margines w wys., co najmniej 10 km/h. A zatem, kierowca na terenie zabudowanym zostanie namierzony jeśli będzie poruszał się z prędkością 61 km/h.
 

Inne

Ciekawe artykuły