REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Fundusze europejskie budują wspólnotowość w powiecie zgierskim

Współpraca i solidarność to jedne z głównych wartości Unii Europejskiej, które są realizowane za pomocą Funduszy Europejskich na terenie całego województwa łódzkiego. Różne inicjatywy i projekty, od prowadzenia działań na rzecz cyfryzacji, przez rewitalizację terenów zdegradowanych i poprawę infrastruktury, ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyki, aż po dbanie o środowisko naturalne i przejście na niskoemisyjną gospodarkę lokalną, pomagają spajać lokalne społeczności i tworzyć lepszą przyszłość regionu wraz z Funduszami Europejskimi.
Ludzi łączy poczucie przynależności do zamieszkiwanego miejsca oraz wspólne interesy, cele, potrzeby i marzenia. Fundusze Europejskie, pomagając w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kształtują zdolność do tworzenia więzi i współdziałania w każdym powiecie województwa łódzkiego.

Solidarność podstawą zmian

Mnogość inwestycji i ciągłych zmian następujących w regionie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej przyczynia się do tworzenia i umacniania więzi społecznych wśród lokalnych społeczności. Inicjatywy takie jak Pikniki Województwa Łódzkiego, czy podróżowanie po województwie i wakacyjne zwiedzanie regionalnych perełek architektonicznych oraz zrewitalizowanych miast, pomagają tworzyć wspólnotowość. Działania Unii Europejskiej budują zatem regionalną solidarność przez osiąganie wspólnych celów prowadzących do rozwoju regionu.

Fundusze Europejskie w powiecie zgierskim

Budowanie solidarności poprzez inwestycje Unii Europejskiej w powiecie zgierskim jest widoczne m.in. w działaniach mających na celu zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa tej zmiany, aktywnie przyczyniają się do tworzenia regionalnych miejsc wypoczynku, podkreślając jednocześnie miejscowe walory przyrodnicze. Malowniczy obszar zalewu, położonego na rozlewiskach rzeki Morgi, jest idealnym miejscem na letnie leniuchowanie i wakacyjne szaleństwa nad wodą. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich i stworzeniu na terenie zalewu nowych atrakcji takich jak park linowy, wodny plac zabaw dla najmłodszych, czy możliwość popływania na rowerach wodnych, zalew Mrożyczka odżył i przyciąga nad swoje brzegi coraz większą ilość mieszkańców. Budowanie lokalnej solidarności przejawia się także w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Strykowie jest tu wspaniałym przykładem. Poprawa ich efektywności energetycznej dzięki wsparciu Funduszy Europejskich przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na ciepło i energię, co z kolei minimalizuje emisję CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Czyste powietrze i środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi powiatu zgierskiego i dbają o zdrowie jego mieszkańców.
Inicjatywą, która również przyczynia się do budowania więzi społecznych na terenie powiatu zgierskiego, jest rozwój opieki koordynowanej w przychodni miejskiej „Remedium” i poprawa dostępności do usług diagnostycznych w Centrum Medycznym Sp. z o.o. Remont budynku miał na celu zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które są pacjentami Centrum. Dbanie o zdrowie mieszkańców powiatu zgierskiego jest kolejnym przykładem budowania solidarności i wspólnotowości razem z Funduszami Europejskimi.

Wspólne cele

Podane przykłady projektów, które przy wsparciu Funduszy Europejskich realizowane są na terenie powiatu zgierskiego, to tylko niektóre z działań podejmowanych na rzecz budowania wspólnotowości i spajania społeczności lokalnych. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa zmian, pomagają nam osiągać wspólne założenia, cele i marzenia, oraz tworzyć lepsze jutro dla solidarnych społeczności w powiecie zgierskim.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: [email protected].

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają