REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Grzegorz Leśniewicz drugim Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza

 Z dniem 4 stycznia br. prezydent Zgierza Iwona Wieczorek powołała swojego drugiego zastępcę, którym został Grzegorz Robert Leśniewicz (bezpartyjny).

Nowy wiceprezydent ma 43 lata, żonę i dwoje dzieci. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia doktoranckie z zakresu historii kościoła w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (obecnie). Posiada uprawnienia państwowe Ministra Skarbu z zakresu zarządzania spółkami Skarbu Państwa.
 
Pracę zawodową rozpoczął w 1993 roku jako nauczyciel w LO im. St. Staszica w Zgierzu. Od roku 1995 jest wyższym oficerem służb penitencjarnych, obecnie w stopniu majora. Pełnił i pełni służbę w Areszcie Śledczym w Łodzi, Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie. Uczestniczył w pracach nad reformą więziennictwa w Polsce, w tym w przygotowaniu przepisów i rozporządzeń wykonawczych związanych z reformą.
 
Ma bogate doświadczenie samorządowe. W latach 1994-1998 był radnym Rady Miasta Zgierza, w latach 1998-2006 radnym Rady Powiatu Zgierskiego, w latach 1998-2001 członkiem Zarządu Powiatu Zgierskiego, w latach 2001-2002 oraz 2005-2006 Starostą Powiatu Zgierskiego, w latach 2003-2005 przewodniczącym Rady Powiatu Zgierskiego.
 
Jest aktywnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, byłym prezesem Zarządu Miejskiego PKPS, honorowym krwiodawcą, instruktorem ZHP.
 
 

Inne

Ciekawe artykuły