REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Internet w Łódzkiem z dofinansowaniem

 Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – projekt zapewniający powszechny dostęp do Internetu szerokopasmowego dostał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Uchwałę w tej sprawie przyjął Zarząd Województwa Łódzkiego.

 
W ramach I etapu projektu wybudowane zostanie ponad 300 km sieci szkieletowej i ponad 460 km sieci dystrybucyjnej. W jej zasięgu znajdzie się 630 miejscowości i ponad 131 tys. gospodarstw domowych, z czego aż 38 tys. w obszarach tzw. „białych plam”, czyli w miejscach całkowicie pozbawionych dostępu do szerokopasmowego Internetu. 
 
Projekt ŁRST zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, która ma być uzupełnieniem dla istniejących zasobów należących do różnych operatorów i wypełnieniem luki w dostępie do sieci internetowej nowej generacji. Inwestorem będzie Województwo Łódzkie – samorząd województwa udzieli zamówienia publicznego na budowę sieci, która będzie stanowiła jego własność. Po zakończeniu realizacji inwestycji samorząd powierzy zarządzanie siecią operatorowi infrastruktury, który wykorzystywać ją będzie do świadczenia usług hurtowych dla operatorów ostatniej mili oferującym Internet gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom. 
 
Całkowita wartość I etapu ŁRST to 71 mln zł. Suma dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego przekroczy 50 mln zł. Pozostałą kwotę zapewni Samorząd Województwazapowiada nadzorujący realizację projektu Witold Stępień, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. – Projekt Województwa Łódzkiego wyróżnia się wśród innych projektów samorządowych trzema istotnymi cechami: wyraźnie wyróżnioną etapowością, włączeniem szpitali wojewódzkich bezpośrednio do sieci szkieletowej oraz uruchomieniem projektu pilotażowego jako pierwszej inicjatywy, sprawdzającej praktyczne aspekty wykonalności przedsięwzięcia. Objęcie szpitali wojewódzkich siecią ŁRST pozwoli już w pierwszym etapie na realizację jednego z największych w skali kraju projektów z zakresu e-usług prowadzonych w regionie związanego z telemedycyną (Regionalny System Informacji Medycznej umożliwiający np. zdalną diagnostykę). W projekcie tym szczególną wagę przywiązujemy do pobudzenia aktywności i przedsiębiorczości wśród lokalnych dostawców usług internetowych
 
Integralną część ŁRST stanowi Projekt Pilotażowy, który już trwa i zakończy się w listopadzie tego roku i umożliwi Województwu Łódzkiemu nabycie doświadczeń w organizowaniu współpracy wszystkich zainteresowanych partnerów, czyli Urzędu, samorządów gminnych i powiatowych, operatora infrastruktury oraz operatorów lokalnych. Uzyskane doświadczenia pozwolą sprawnie zrealizować i uruchomić inwestycję. 
 
Prowadząc Projekt Pilotażowy, obserwujemy duże zainteresowanie ze strony operatorów lokalnychmówi Marek Trznadel, przedstawiciel konsorcjum Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i TELE B sp. z o.o. pełniącego funkcję kierownika Projektu Pilotażowego. – Kilku z nich zadeklarowało chęć świadczenia usług dostępowych i rozbudowy własnych sieci dostępowych wykorzystując budowaną infrastrukturę wojewódzką.

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność