REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Inwestuje u nas największy producent i dostawca energii elektrycznej w Polsce

 W poniedziałek (08.11.2011 r.) została oficjalnie podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., wchodzącej w skład PGE SA. Umowa dotyczy objęcia przez PGEGiEK S.A. pakietu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zgierskiej spółki ciepłowniczej P.E.C. sp. z o.o.

Grupa kapitałowa PGE SA, w której skład wchodzi nowy współwłaściciel PEC-u, to największy producent i dostawca energii elektrycznej w Polsce oraz jeden z największych graczy z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Firma ta gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, przedsiębiorstw i instytucji.

Co podpisanie umowy oznacza dla zwykłych mieszkańców? Korzyści jakie wynikają dla zgierzan bezpośrednio z podpisania umowy to przede wszystkim możliwość rozbudowy sieci magistralnej poprawiającej bezpieczeństwo energetyczne odbiorców ciepła znajdujących się w centrum miasta. Dzięki zainwestowanym pieniądzom, nowi odbiorcy z terenu naszego miasta będą mogli się pozbyć lokalnych kotłowni i palenisk domowych, emitujących niesamowite ilości szkodliwych substancji do środowiska. Ponadto dzięki podpisaniu umowy miasto pozyska środki na modernizację starej ponad trzydziestoletniej sieci, która po pierwsze jest nieszczelna, a więc energochłonna, a po drugie jej przepustowość jest niska. Zostaną wymienione rury na nowoczesne i preizolowane, co zniweluje straty ciepła na przesyle.

Dużą korzyścią dla miasta jest przyszła inwestycja nowego współwłaściciela w źródło produkcji ciepła i energii elektrycznej – PGEGiEK jest także właścicielem zgierskiego zakładu ciepłowniczego Energetyka Boruta. Inwestor planuje wymianę i modernizację kotłów oraz budowę nowego generatora energii elektrycznej w Energetyce Boruta. Wszystkie te działania spowodują wysoką efektywność wytwórcy ciepła, dzięki czemu ceny jego usług w Zgierzu w perspektywie będą malały, a miasto zyska bezpieczeństwo energetyczne.

(Na zdjęciu sygnatariusze umowy – od prawej – prezydent miasta Zgierza Jerzy Sokół, oraz członkowie zarządu PGEGiEK SARoman Forma oraz Waldemar Szulc). 

 

Inne

Ciekawe artykuły