REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jak inflacja wpływa na giełdę?

O wysokiej inflacji słyszał już chyba każdy. Jej skutki mają dramatyczny wpływ na portfele osób najuboższych, u których koszyk dóbr skupia się na produktach podstawowych. Jednak rynek giełdowy rządzi się swoimi prawami, które nie zawsze poddają się prostej logice. Czy wzrost inflacji oznacza kłopoty dla inwestorów? Jak wskaźniki inflacyjne wpływają na wycenę poszczególnych spółek i wartość najważniejszych giełdowych indeksów?

Obecna inflacja w Polsce a jej konsekwencje dla inwestorów giełdowych

Patrząc na kwestie inflacji wyłącznie z perspektywy nominalnego wzrostu cen, może się wydawać, że ma ona pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną spółek giełdowych. Skoro ceny rosną, wraz z nimi firmy księgują większe zyski, a wartość ich akcji również szybuje w górę. Zatem, dla inwestorów indywidualnych posiadanie tego typu akcji nie tylko przyniesie korzyści majątkowe, lecz także ochroni siłę nabywczą pieniądza. Spojrzenie na inflację musimy jednak rozszerzyć o kontekst makroekonomiczny i prześledzić, co właściwie dzieje się w samej gospodarce. Może się bowiem zdarzyć, że inflacja nie wynika z trudności gospodarczych i masowego dodruku pieniędzy przez rząd, lecz jest rezultatem ożywienia gospodarczego i związanego z nim wzrostu popytu. Jeśli potrzeby konsumenckie przekraczają aktualne możliwości produkcyjne, inflacja stanowi naturalny wyraz tej tendencji. Podnoszenie cen przez przedsiębiorstwa działające w najbardziej rozchwytywanych sektorach zwiastuje akcyjne eldorado, a inwestorzy cieszą się z podjętych wcześniej decyzji. Niestety, obecna inflacja w Polsce wynika ze zgoła odmiennej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Destrukcja gospodarki wywołana decyzjami w czasie pandemii i toczącą się na Ukrainie wojną wpłynęły na kondycję polskich firm, które wielokrotnie stanęły na granicy bankructwa. Brak surowców w połączeniu z lawinowym wzrostem kosztów produkcji zaniża podaż dóbr na rynku, przy jednoczesnym wzroście popytu. Do tego dochodzi jeszcze osłabienie polskiej waluty względem dolara. Wszystkie te czynniki zwiastują nadciągającą recesję, której zakres naprawdę trudno przewidzieć. Jeśli firmy będą zmuszone do masowych zwolnień i obniżenia produkcji, trudno oczekiwać, że wyceny ich akcji utrzymają się na niezmienionym poziomie.
Zubożenie społeczeństwa poprzez wysoką inflację samo w sobie prowadzi do ograniczenia konsumpcji. To istny system naczyń połączonych, w którym duży udział ma Rada Polityki Pieniężnej. Paniczne podnoszenie stóp procentowych w celu wyhamowania konsumpcji stanowi broń obosieczną. Prowadzi bowiem do znacznego zaciskania pasa przez konsumentów, a tym samym do ograniczania przychodów firm i spadku cen ich akcji.

Jak zrozumieć współzależności w gospodarce i gdzie szukać aktualnych informacji z rynku?

Współzależności między inflacją a wskaźnikami giełdowymi, stanowią przedmiot pogłębionych analiz ekonomistów, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać. Obecna inflacja w Polsce skupia na sobie uwagę coraz liczniejszej grupy inwestorów, obawiających się zawirowań w portfelach. Aby być na bieżąco, warto udać się na stronę Notowania GPW, gdzie publikowane są wiarygodne prognozy i analizy giełdowe. Pod adresem https://notowaniagpw.pl/ znajdziesz również kompletne materiały edukacyjne, które uczynią inwestowanie znacznie łatwiejszym i bardziej przewidywalnym.

Inne

Ciekawe artykuły