REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jak wygląda proces certyfikacji?

Wielu producentów różnego rodzaju towarów czy wyposażenia szuka sposobów na to, by uwiarygodnić swój wyrób w oczach konsumentów. Jednym z najlepszych rozwiązań w takim przypadku jest sięgnięcie po usługę niezależnej organizacji, która sprawdzi, czy dany produkt spełnia określone wymagania jakościowe oraz normy bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach procedura certyfikująca będzie konieczna, by w ogóle dopuścić towar do sprzedaży i użytku. Wyjaśniamy, jak przebiega taki proces.

Na czym polega certyfikacja wyrobu?

Dziś w wielu obszarach gospodarki nie można tak po prostu wprowadzić do użytku produktu, który nie spełnia odpowiednich norm. Najpierw musi być on sprawdzony przez odpowiednich specjalistów. Certyfikacja wyrobu to proces potwierdzania spełnienia określonych wymagań i standardów jakościowych, bezpieczeństwa czy wydajności przez niezależne, wyznaczone do tego organizacje. Certyfikat potwierdza, że towar jest zgodny z konkretnymi normami. Taki proces jest często wymagany przez przepisy i szczególnie ważny w przypadku produktów przeznaczonych dla dzieci lub stosowanych w warunkach medycznych. Certyfikacji mogą podlegać różnego rodzaju wyroby – od artykułów gospodarstwa domowego, aż po systemy zarządzania. Popularne jest również np. badanie placów zabaw i znajdujących się na nich konstrukcji.

Jak przeprowadza się certyfikację wyrobu i badanie placów zabaw?

Cały proces składa się z kilku istotnych etapów. Na początku trzeba określić, jakie normy i wymagania dotyczą danego produktu oraz znaleźć organizację, w której prowadzona będzie certyfikacja wyrobów. Ważne, by w ofercie danego podmiotu była kontrola elementów, które nas interesują – np. badanie placów zabaw. Następnie należy złożyć wniosek do wybranej organizacji o rozpoczęcie procedury. W odpowiedzi otrzymuje się ofertę pracownika organu certyfikującego, z którą warto dobrze się zapoznać. Po jej akceptacji można złożyć w organizacji wymaganą dokumentację na temat wyrobu, obejmującą np. instrukcje i specyfikację techniczną. Kolejny krok to kontrola formalności i rozpoczęcie badań. Na tym etapie certyfikowany wyrób jest poddawany różnym testom, które pozwolą sprawdzić, czy spełnia określone normy. Kontrola może być prowadzona w terenie lub laboratorium. W takim przypadku, jak np. badanie placów zabaw, zawsze przeprowadza się czynności terenowe, zwracając uwagę m.in. na stan urządzeń, nawierzchni czy fundamentów, a także bezpieczeństwo zastosowanych rozwiązań. Ponadto może zostać przeprowadzona inspekcja Warunków Techniczno-Organizacyjnych u producenta. Po zakończeniu kontroli oraz testów wyniki są oceniane i opracowywane przez ekspertów w raporcie, który jest przedstawiany producentowi. Raport ten zawiera informacje na temat tego, czy produkt spełnia wszystkie wymagania. Jeśli tak – wydawana jest pozytywna decyzja i następuje certyfikacja wyrobu. Wystawiany jest odpowiedni dokument, a producent lub administrator danego terenu (w przypadku placów zabaw) zyskuje prawo do stosowania znaku zgodności.
Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a