REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jak zarządzać wydajnością przedsiębiorstwa w chmurze?

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach nowoczesnej gospodarki rynkowej warto wspierać innowacjami technologicznymi, które poprawiają wydajność biznesową i umożliwiają redukcję kosztów zarządzania. Ogromny potencjał kryją w sobie rozwiązania chmurowe, skupiające swoje funkcje na optymalizowaniu wydajności i wspomaganiu zarządzania projektami. Jakie korzyści płyną z wykorzystywania chmurowej platformy do zarządzania firmą? Jak zrealizować strategię chmury, aby móc wykorzystać w pełni jej możliwości?

Na czym polega skuteczne zarządzanie w chmurze?

Zarządzanie modelem operacyjnym w chmurze to metoda kontroli nad wszelkimi działaniami biznesowymi, oparta o 3 kluczowe etapy: planowanie, przygotowanie i implementację. Efektywne przejście z tradycyjnego modelu zarządzania na strategię chmurową wymaga jasnego określenia zakresu obowiązków i potrzeb, a następnie dotarcia do najważniejszych składników procesu zarządzania. Zobowiązania biznesowe należy zestawić z konkretnymi decyzjami w zakresie stosowanych rozwiązań, które w dalszej kolejności posłużą jako podstawa pod chmurowy system weryfikacyjny. Zarządzanie operacyjne i planowanie finansowe warto opierać o sprawdzone platformy chmurowe, takie jak OneStream. Korzystanie z profesjonalnego oprogramowania nie tylko skraca czas niezbędny na konwersję modelu zarządzania, lecz także gwarantuje skuteczność w długim terminie.

Zarządzanie i planowanie finansowe w platformie OneStream

OneStream stanowi odpowiedź na potrzeby zarówno niewielkich firm, jak i przedsiębiorstw o globalnym zasięgu. OneStream jest specjalistyczną platformą do zarządzania operacyjnego w chmurze, która prowadzi użytkownika przez wszystkie filary nowoczesnego modelu kontroli i podejmowania decyzji biznesowych. OneSteam dostarcza narzędzi do prowadzenia działań księgowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Właściciel przedsiębiorstwa ma natychmiastowy wgląd do pełnego zestawu informacji finansowych, niezależnie od miejsca pobytu. W ramach jednego pakietu oprogramowania, firma może zarządzać wydajnością planowania strategicznego, finansowego i operacyjnego. OneStream gwarantuje dostęp do wielu wskaźników obrazujących skuteczność przyjętych założeń. Rozwiązanie chmurowe pozwala generować personalizowane raporty i analizy finansowe, służące do podejmowania przed kierownictwo właściwych decyzji kształtujących przyszłość firmy.
Planowanie finansowe w ramach platformy OneStream to nowa jakość w systemach zarządzania. Jeśli jesteś zainteresowany najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie FP&A, warto skorzystać z usług doradztwa technicznego realizowanych przez Incube CPM. Firma Incube CPM specjalizuje się w integracji systemów wspierających planowanie finansowe. Personalizacja rozwiązań OneStream do uwarunkowań danego przedsiębiorstwa nie pociągać za sobą znacznych wydatków czasowych. Eksperci Incube CPM opracowują rozwiązania automatyzujące wiele procesów biznesowych, wykorzystując do tego możliwości platformy OneStream. Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa w chmurze staje się realnym celem dla większości podmiotów, które chcą czerpać pełnymi garściami z korzyści, jakich dostarcza cyfryzacja. Więcej informacji o ofercie doradczej FP&A znajdziesz pod adresem www.incube.pl.

Inne

Ciekawe artykuły