REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej

28 maja 2011 r. w Białej (gmina Zgierz) obchodzono 90-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Znaczenie jubileuszu podkreślone zostało dzięki ufundowaniu przez komitet społeczny nowego sztandaru. Strażacy otrzymali także ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczystość była połączona z gminnymi obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Podczas spotkanai Posłanka Agnieszka Hanajczyk – podkreślając to, iż po raz pierwszy występuje w strażackim mundurze – podzieliła się osobistymi refleksjami, doceniając wielopokoleniowe zaangażowanie strażaków w integrację miejscowej społeczności i podtrzymywanie tradycji.

Na znaczenie postawy miejscowych druhów na przestrzeni ostatnich 90. lat oraz dbałość samorządów o unowocześnianie strażackiej bazy sprzętowej i szkoleniowej, zwrócił uwagę marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. – Jednostka w Białej powstała tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, z potrzeby tworzenia nowych rzeczy i nowych wartości. Historia zatoczyła koło i dziś znów – dzięki przynależności do Unii Europejskiej – mamy szansę otwierać się na nowoczesność. Jednym z tego przykładów jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupu świetnie wyposażonego samochodu dla OSP w Białej – podkreślił marszałek, wręczając kluczyki do nowego auta.

Samochód kosztował 813 tys. zł, z czego gmina Zgierz otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 691 tys. zł. W czasie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe.

Wśród przybyłych gości byli: Poseł na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk, Dyrektor Biura Poselskiego Poseł do Parlamentu Europejskiego Joanny Skrzydlewskiej Bronisław Sagan, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Radna Sejmiku Województwa Ilona Rafalska, Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu Józef Dziemdziela, Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Budziarski, Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu insp. Piotr Nejman, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu mł. bryg. Waldemar Mrulewicz, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński, Zastępca Wójta Marek Kominiak, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Ryszard Barylski, Radni: Stanisław Dynek (zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zgierzu), Piotr Gadomski, Marian Jóźwiak i Barbara Kaczmarek, Sekretarz Gminy Bogusława Szczecińska, Skarbnik Gminy Ewa Kubiak, Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Wioleta Głowacka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej Barbara Polasińska, pracownicy Urzędu Gminy Zgierz: Jadwiga Afiniec, Katarzyna Cieślak i Maciej Wrzesiński, Komendant Gminny OSP Jan Kowalczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” Jolanta Pęgowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej Magdalena Hauke, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu Elżbieta Zytek, Prezes Stowarzyszenia Telewizji Kablowej „Centrum” w Zgierzu Andrzej Zając, Sołtys Sołectwa Biała Wacław Zając, delegacje wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Zgierz, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Białej, przedstawicielki Zarządu Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Zgierzu oraz mieszkańcy Białej i okolicznych miejscowości.

Obchody rozpoczęła msza w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Białej, koncelebrowana przez Kapelana Powiatowego OSP w Zgierzu ks. kanonika Zdzisława Sudrę i ks. proboszcza Stanisława Ochotnickiego. Oprawę muzyczną mszy i całej uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Aleksandrowa Łódzkiego. Po mszy poczty sztandarowe OSP, strażacy i goście jubileuszu przemaszerowali przed remizę, gdzie odbyła się druga część obchodów. Zgromadzonych na placu gości przywitał Wójt Zdzisław Rembisz, a kronikarz OSP w Białej Robert Kulesza przedstawił historię jednostki.

Po otwarciu uroczystości nastąpiło poświęcenie i przekazanie jednostce nowego sztandaru, ufundowanego przez społeczeństwo i środowisko pożarnicze. Przewodnicząca Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, Poseł Agnieszka Hanajczyk przekazała sztandar Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu Józefowi Dziemdzieli, który wręczył go Prezesowi OSP w Białej Przemysławowi Lewandowskiemu.

Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaczenia i medale. I tak Jednostka OSP w Białej została odznaczona Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa, a wyróżniający się strażacy odebrali:
•    Złoty Krzyż Zasługi: Marian Niewiadomski i Jan Kowalczyk;
•    Srebrny Krzyż Zasługi: Andrzej Jóźwiak i Jan Wojciechowski;
•    Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: Stefan Malinowski;
•    Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza: Wiesław Belka;
•    Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Agnieszka Hanajczyk, Sławomir Weiss i Przemysław Lewandowski;
•    Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Wioleta Głowacka i Krzysztof Lewandowski;
•    Odznakę ”Wzorowy Strażak”: Marlena Lewandowska, Aneta Jabłońska, Radosław Domański, Piotr Adamczewski, Jan Adamczyk, Robert Kulesza, Przemysław Jabłoński, Paweł Gadomski i Piotr Gadomski.

Wręczono także odznaki za wysługę lat, które otrzymali:
•    za 65 lat – Stefan Malinowski;
•    za 60 lat – Marian Niewiadomski;
•    za 55 lat – Stanisław Groszkowski;
•    za 50 lat – Kazimierz Pawlak i Zygmunt Jędrzejczak;
•    za 45 lat – Wiesław Słowiński;
•    za 40 lat – Jan Adamczyk, Jerzy Adamczewski i Łukasz Pawlak;
•    za 25 lat – Sławomir Weiss, Przemysław Lewandowski i Arkadiusz Złotowski;
•    za 20 lat – Krzysztof Lewandowski;
•    za 15 lat – Jan Adamczyk, Piotr Adamczewski, Aneta Jabłońska, Marlena Lewandowska i Marta Kłębik;
•    za 5 lat – Przemysław Jabłoński, Agnieszka Pawlak, Piotr Gadomski, Paweł Gadomski, Robert Kulesza, Łukasz Wiśniewski, Radosław Domański, Paulina Wiśniewska i Aleksandra Romańska.

Po udekorowaniu odznaczonych Marszałek Witold Stępień, Wójt Zdzisław Rembisz i Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu mł. bryg. Waldemar Mrulewicz przekazali Prezesowi Przemysławowi Lewandowskiemu dokumenty i kluczyki do nowego samochodu pożarniczego. Wóz został poświęcony przez ks. kanonika Zdzisława Sudrę i ks. Stanisława Ochotnickiego i zaprezentowany zebranym na placu gościom.

Oficjalną część uroczystości zakończyły przemówienia i podziękowania oraz defilada pododdziałów OSP. Po defiladzie uczestnicy obchodów obejrzeli występ Dziecięcej Drużyny Pożarniczej działającej przy Szkole Podstawowej w Białej, przygotowany pod opieką Agaty Barzyńskiej. Po występach goście wpisywali się do księgi pamiątkowej, po czym przeszli do strażnicy OSP na poczęstunek.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a