REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Katastrofalny stan ul. Witosa

Jestem mieszkanką Zgierza, a codzienna próba „pokonania” mojej ulicy zmotywowała mnie do napisania do Was.  Myślę, że warto poruszyć temat dróg w Zgierzu, ponieważ ich stan jest fatalny – pisze w mailu do redkacji pani Aneta. Poniżej pełna treść opisu sytuacji na ul. Witosa w Zgierzu. 

Mam już dość brudnych butów i tego, że nie mogę pójść z dziećmi na spacer. Bardzo dużym problemem jest również zawieszenie mojego samochodu! Ciężko jest z dwójką małych dzieci przedostać się nawet do najbliższego sklepu, a codzienna droga do pracy i przedszkola jest po prostu katastrofą.

Od lata 2010 przy ulicy Witosa trwały prace przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej. Poprowadzono również nową sieć gazową. Po wykonanych pracach droga została częściowo utwardzona, ale prac nie zakończono do grudnia i tuż przed świętami na wysokości numeru 56 wznowiono prace. Nic by nie było by w tym niepokojącego gdyby nie fakt, że prace trwały po obfitych opadach śniegu, a na ulicy zalegała gruba warstwa puchu!! Nawierzchnia utwardzona wcześniej i zasypana śniegiem została rozkopana i zasypana pozostawiając błoto, a raczej bagno!!! Wielu z mieszkańców feralnej ulicy zakopywało się i uszkadzało auta, a przejście kończyło się dosłownie błotem po kolana. W drugim tygodniu stycznia nawieziono na błoto kamieni i ponownie próbowano wyrównać nawierzchnię lecz bezskutecznie, ponieważ po kilku dniach ponownie powstało błoto i tym razem niebezpieczne wyrwy. 


Zgodnie z ustawą o drogach publicznych „Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy”. W myśl art. 19 ust. 1 tej ustawy , organ administracji rządowej lub jednostki samorządu, do właściwości którego należą sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W odniesieniu do dróg krajowych zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast dla dróg wojewódzkich powiatowych i gminnych funkcję tą sprawuje odpowiednio zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zarządca drogi odpowiada nie tylko za to, aby w nawierzchni nie było dziur uniemożliwiających jazdę i doprowadzających do szkód w samochodach, ale także zobligowany jest do tego, aby dbać o stan drogi w szerokim ujęciu tej kwestii.


Droga musi być bezpieczna dla jej użytkowników, niezależnie od warunków środowiskowych i pogodowych. Zarządca drogi, uwzględniając właśnie te czynniki, powinien podejmować takie działania, aby wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie doprowadzało do obniżenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Niestety w przypadku ulicy Witosa nie mamy z tym do czynienia. 


Pamiętajcie, że użytkownicy dróg publicznych mogą wystąpić do zarządców dróg z roszczeniami, wskazując, iż odpowiedni organ w sposób niewystarczający wypełniał zadania w zakresie utrzymania drogi. Podstawą prawną wysuwania roszczeń odszkodowawczych są przepisy ustawy o drogach publicznych, a w odniesieniu do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) dodatkowo ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.


W razie uszkodzenia pojazdu radzę zadzwonić po policję i do Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zgłoszenia zdarzenia i uzyskania informacji do kogo należy droga, a także udokumentować fotograficznie miejsce zdarzenia.
Pozdrawiam- Aneta zrozpaczona mieszkanka ul. Witosa
 
Kiedy ul. Witosa będzie doprowadzona do porządku?
Wiadomo, że na pewno będzie remontowana w tym roku. Ta inwestycja, jako jedna z nielicznych drogowych zapisana jest w budżecie Miasta Zgierza na 2011 r. Oprócz Witosa drogowcy mają pojawić się także na ul. Leszczynowej na Chełmach oraz na ul. Zawiszy na Krzywiu. Kiedy dokładnie ropocznie się remont – na razie nie wiadomo. Ponieważ środki jakie są przydzielone na ten cel, nie są wystarczające na przeprowadzenie całej inwestycji, nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie i w jakim zakresie odbędzie się przebudowa ul. Witosamówi Ludwik Górniak, Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej UMZ
Ma remont ul. Witosa w planach finansowych miasta zapisano kwotę 396 tys. zł.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają