REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kolejny wcielenie OZy, Fotoreportaż

 Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu organizuje konkurs "Fotoreportaż". Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o konkursie. 

 
Organizatorem konkursu pt. OZA (Okiem Zgierskich Artystów) – FOTOREPORTAŻ jest Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, filia nr 1 MOK.
 
Konkurs jest skierowany do osób, które chcą uczestniczyć w imprezach i wydarzeniach organizowanych w Zgierzu. 
 
Ogłoszenie wyników oraz wernisaż konkursu odbędzie się 17.12.10 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury Dziecka.
 
Każdy uczestnik może zgłosić od 3 do 5 fotografii będących reportażem z imprez kulturalnych (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) organizowanych w Zgierzu. Zdjęcia muszą ilustrować jedną, wybraną przez autora imprezę kulturalną.
 
Fotografie muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 15×21 cm lub 21×30 cm oraz bezwarunkowo przekazane także w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane w jak największej rozdzielczości.
 
Termin zgłaszania zdjęć mija 13.12.2010 r. o godz. 20.00.
 
Wraz z kompletem zdjęć każdy uczestnik składa również Podpisany Regulamin konkursu, a osoby niepełnoletnie – oświadczenie rodziców o zgodzie na udział w konkursie i zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 
Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:Tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć.
 
Fotografie należy składać bezpośrednio w 
 
Centrum Kultury Dziecka
 
ul. Rembowskiego 17
 
95-100 Zgierz
 
Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu powołane przez organizatora.
 
Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 333zł.
 
Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji konkursu OZA (Okiem Zgierskich Artystów) oraz Centrum Kultury Dziecka w Zgierza. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 
 

 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają