REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Konferencja w Białej i przekazanie samochodu strażackiego OSP

 3 grudnia 2010 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Zgierz poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z elementami ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 

 Konferencję rozpoczęła prezentacja nowego wozu bojowego, podczas której ks. Stanisław Ochotnicki, proboszcz parafii w Białej, dokonał jego poświęcenia. W dalszej części spotkania Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz przybliżył zebranym w sali OSP gościom szczegóły projektu i historię jego realizacji. 
 
Nowy samochód zastąpił wyeksploatowanego Jelcza, będącego na wyposażeniu jednostki od 1978 roku. 
 
Posiada on nieporównywalnie lepsze walory taktyczno-techniczne. Umożliwi szybsze i sprawniejsze likwidowanie pożarów i skutków katastrof drogowych. Pozwoli też zwiększyć bezpieczeństwo środowiska naturalnego, ponieważ druhowie z Białej będą mogli zwalczać skutki katastrof spowodowanych przez substancje chemiczne lub z udziałem materiałów niebezpiecznych. 
 
Pojazd został wyposażony m.in. w: duży zbiornik wody (5 tys. litrów), autopompę dwuzakresową, agregat prądotwórczy wraz z najaśnicami do oświetlania miejsca akcji, wyciągarkę samochodową, sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego, aparaty powietrzne dla załogi, sprzęt łączności radiowej, medyczne zestawy ratownicze, sztywne nosze, podstawowe wyposażenie ratowniczo-gaśnicze umieszczone w skrytkach, drabinę przenośną. Można nim też przewozić neutralizatory, sorbenty i sprzęt do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. 
 
Do akcji wyruszać będzie sześcioosobowa załoga, mająca do dyspozycji nowoczesny specjalistyczny sprzęt. 
 
Wartość projektu wynosi 883.750 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z EFRR wynosi 690.889 zł. 
 
Na zakończenie, Wójt Rembisz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. 
 
Po części oficjalnej zebrani goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają