REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Konsultacje w sprawie kolejowego Y – Igreka

 W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyły się konsultacje dotyczące przebiegu korytarzy linii dużych prędkości na terenie województwa łódzkiego. W spotkaniu, którego gospodarzem był Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, a także spółek PKP i firmy IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo – wykonawcy studium wykonalności linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław. Zarząd Województwa reprezentował również Marcin Bugajski.

 
Spotkanie w dniu 16.02.2011 r. poprzedziła konferencja prasowa z udziałem marszałka, Zbigniewa Ciemnego, dyrektora Centrum Kolei Dużych Prędkości, i Marcina Wardy, dyrektora IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo. – Dzisiejsze rozmowy dotyczą popularnego „igreka”, czyli przebiegu przez województwo łódzkie korytarzy kolei dużych prędkości, który połączy Łódź z Warszawą oraz Poznaniem i Wrocławiem. Do 2013 r. będziemy znać przebieg trasy. W 2020 r. powinna być gotowa liniazapowiadał marszałek Witold Stępień.
 
Mamy trzy warianty przebiegu traswyjaśniał Marcin Warda, dyrektor firmy IDOM. – Każdy korytarz w opracowaniu ma 20 km szerokości. W trakcie prac nad tworzeniem ostatecznego przebiegu trasy ustalimy, który jej przebieg jest najbardziej korzystny dla środowiska i najmniej kolizyjny z istniejącą infrastrukturą. W ten sposób zostaną sprecyzowane miejsca ich przebiegu i z tych lokalizacji wybrana będzie jedna – ta ostateczna.
 
W trakcie konsultacji szczegółowo został omówiony proponowany przebieg linii dużych prędkości przez województwo łódzkie z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i przewidywanych kolizji z istniejącą infrastrukturą drogową i kolejową.
 
Kluczowymi sprawami do wyjaśnienia są sprawy związane z obejściem zbiornika Jeziorsko z podjęciem decyzji, czy zrobić to od północnej, czy południowej strony, a także ominięcie Wzniesień Łódzkich i sieci Natura 2000 mówił dyrektor Warda.
 
Konsultacje przerodziły się w bardzo ożywioną dyskusję, a głównym jej punktem był przebieg linii kolejowej przez Łódź. Jeden z wariantów przedstawionych przez firmą IDOM zakładał zbudowanie obwodnicy wokół Łodzi. To wywołało obawy wśród zebranych, że pociąg może omijać miasto. – Takie rozwiązanie nie wchodzi w gręmówi marszałek Stępień. – Szlak kolei musi przecinać Łódź.
 
Do 28 lutego instytucje i urzędy będą składać uwagi do planów przedstawionych przez IDOM. 15 marca odbędzie się następna konsultacja.

Inne

Ciekawe artykuły