REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

List otwarty policjantów do sprzedawców alkoholu

Cyklicznie w Zgierzu odbywają się akcje pod hasłem „NIELAT”. Dodatkowo od stycznia tego roku policjanci powiatu zgierskiego realizują „Wojewódzki program działań Policji w ramach ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia”. Program ma na celu przede wszystkim egzekwowanie od ekspedientów przestrzegania przepisów zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; sprzedaży alkoholu osobom do lat 18 oraz sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw.

I tak, 7 września zgierscy mundurowi po raz kolejny wyruszyli z listem otwartym Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu wręczając go właścicielom lokali i sprzedawcom alkoholu. Treść listu zwraca szczególną uwagę na sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. Przypomina, że jeśli sprzedawca ma wątpliwości, co do wieku kupującego, ma prawo zażądać okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Ponadto list przestrzega, że każde ujawnienie nabycia alkoholu przez osoby nieletnie w placówce obligatoryjnie skutkować będzie wystąpieniem przez Policję do właściwego organu samorządowego z wnioskiem o odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Bez znaczenia jest tu okoliczność, czy sprzedawca miał świadomość, że dokonuje sprzedaży osobie niepełnoletniej. Dodatkowo list informuje, że cofnięcie zezwolenia może nastąpić również, gdy co najmniej dwukrotnie w ciągu sześciu miesięcy w okolicy gdzie sprzedawany jest alkohol dojdzie do zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napoju alkoholowego przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadomi organów powołanych do ochrony porządku publicznego.

Jednocześnie przypomina, że zgodnie z przepisem ustawy przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia utraty zezwolenia. Akcja uświadamiająco-przypominająca potrwa do końca września.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a