REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Łódzka spółka będzie odśnieżała zgierskie ulice

Po raz pierwszy w historii o zimowe utrzymanie dróg w Zgierzu zatroszczy się spółka z Łodzi, a nie jak dotąd zgierskie MPGK Sp. z o.o. Dlaczego tak stanie?
 
Jak wyjaśnia Dorota Jankiewicz, rzecznik prasowy UMZW przetargu ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Zgierza Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. w Łodzi zaproponował niższą cenę w stosunku do rodzimego dostawcy. Łódzka spółka zobowiązała się do zimowego utrzymania ulic, placów, chodników oraz alejek w parkach za kwotę 756 040 zł. Oferta konkurenta – MPGK Sp. z o.o. opiewała na kwotę wyższą o 43 802 zł. Efekt? Na naszych drogach będą pracowały łódzkie pługi i posypywarki.
 
Podpisanie umowy za stałą kwotę oznacza, że jeśli zima będzie sroga i śnieżna, miasto może skorzystać, bo spółka za wyjazdy i surowce (sól, paliwo) dopłaci z własnej kieszeni. W przeciwnym przypadku – jeśli zima okaże się łaskawa, firma z Łodzi osiągnie większy zysk z kontraktu.
 
Co będzie leżało w obowiązkach wykonawcy? Przed wszystkim akcja czynna, a zatem wszelkie czynności związane z odśnieżaniem i likwidacją śliskości dróg w całym okresie sezonu zimowego, a więc od 15 listopada 2010r. do 31 marca 2011 r. Dodatkowo oferent zobowiązał się do pozimowego sprzątania jezdni i chodników w terminie do 15 maja 2011 r.
 
Nośniki i sprzęt wzywane będą do pracy w zależności od potrzeb. Kto będzie podejmował decyzję odnośnie dróg, jakie mają być odśnieżane w danej chwili? Pozostanie to w gestii dyspozytora akcji działającego z ramienia Urzędu Miasta Zgierza, który będzie powiadamiał wykonawcę, a ten będzie zobowiązany przystąpić do realizacji czynności w ciągu 1 godziny od otrzymania dyspozycji.
 
 Ze względu na bliskie położenie siedziby firmy od granicy Zgierza nie ma możliwości, aby dochodziło do opóźnień – zapewnia Karolina Doniec z zarządu ZDiI w Łodzi. Na pytanie o stan zapasów odpowiada – Nasze magazyny są już w większości uzupełnione, na atak zimy jesteśmy zatem przygotowani.
 
 Jak będzie wyglądało zimowe utrzymanie miasta w praktyce – być może zobaczymy już w listopadzie.
 
Oczywiście umowa między UMZ, a ZDiI nie obejmuje utrzymania dróg wojewódzkich i krajowych, które pozostają w gestii Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

Inne

Ciekawe artykuły