REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Łódzkie ma nowy budżet

W mijającym tygodniu zarząd województwa łódzkiego przedstawił projekt budżetu na 2011 rok. Rosną nakłady na kulturę, służbę zdrowia oraz inwestycje drogowe. Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień wraz z wicemarszałkami oraz członkami zarządu województwa zaprezentował założenia budżetu województwa na 2011 rok na konferencji prasowej przed sesją budżetową.

 
Ten projekt można śmiało nazwać budżetem inwestycjipowiedział marszałek Stępień. – Inwestycje to droga do rozwoju, poprawy życia mieszkańców i wzrostu znaczenia województwa łódzkiego. Zwiększenie wydatków nastąpi w obszarze oświaty, służby zdrowia oraz kultury. Na wysokim poziomie utrzymane zostały dotacje na infrastrukturę drogową
 
Projekt budżet Województwa Łódzkiego zakłada dochody w wysokości 896.182.456 zł, i jest o 7,5% wyższy w porównaniu do ubiegłego. Wpływy z podatku CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) planowane są w wysokości 284 mln zł. 
 
Marszałek odniósł się także do zadłużenia: – 350 mln zł to poziom bezpieczny. Województwo Łódzkie w ostatnich latach było trzykrotnie poddawane analizie ratingowej. Za każdym razem, więc także w 2010 roku agencja ratingowa Fitach Ratings nadawała najwyższą z możliwych do osiągnięcia ocen. Ratingi Województwa Łódzkiego odzwierciedlają mocne wyniki operacyjne, niskie zadłużenie, bezpieczny wskaźnik zadłużenia oraz wysoką płynnośćmówił
 
W zaproponowanym radnym budżecie do najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych zaliczają się: 
– rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 715 i 713 na odcinku Niewiadów – Ujazd – Tomaszów Mazowiecki (15.256.480 zł) dokończenie inwestycji; 
– rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny – Łowicz wraz z budową obwodnicy miejscowości Piątek (25.850.000 zł) przeznaczone zostaną na kontynuację realizacji prac na odcinku Poddębice-Wartkowice oraz zakończenie robót na odcinku Wartkowice – Łęczyca; 
– rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki (18.300.000 zł); 
– rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Niesułków – Brzeziny – w wyniku realizacji projektu 29,4 km drogi zostanie doprowadzone do parametrów technicznych dla drogi klasy G i nawierzchni przystosowanej do przenoszenia ruchu ciężkiego (115 KN/oś), w tym wybudowany zostanie nowy odcinek drogi – obwodnica miasta Strykowa ok. 3 km. 
 
W ramach ochrony zdrowia plan dotacji dla szpitali wynosi blisko 38 mln zł. W latach ubiegłych wynosił odpowiednio 20,6 mln zł w 2009 roku oraz 35,2 mln zł w 2010 roku. Na uwagę zasługuje podjęcie decyzji o rozbudowie i modernizacji Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kopernika w Łodzi jak również rewitalizacja zabytkowego zespołu dawnego szpitala pediatrycznego im. Anny Marii przy ul. Piłsudskiego 71. 
 
Przy podziale środków dla instytucji kultury, zabezpieczono udział własny na zadania inwestycyjne przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na te cele zabezpieczono np. dla Teatru Wielkiego na poprawę infrastruktury budynków oraz Filharmonii Łódzkiej na wykonanie i montaż organów. Warto zauważyć, że w budżecie uchwalonym na 2009 rok na kulturę przeznaczono 61,7 mln zł, zaś w tegorocznym projekcie już 71,3 mln zł. 
 
Inwestycje na infrastrukturę sieci teleinformatycznej 
W tym roku w budżecie na realizację projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” przewidziana jest kwota 7 798 494 zł z czego 5 422 193,18 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Projekt realizowany jest w okresie od maja 2010 do listopada 2013. Całkowita wartość projektu to 71 428 069,42 zł. Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet na wybranych obszarach dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek administracji publicznej na terenie Województwa Łódzkiego. 
 
W roku 2011 kontynuowana będzie również pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę boisk wielofunkcyjnych w ramach akcji „Orlik 2012”. Kwota przeznaczona na ten cel to 10 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie budowy 30 boisk. Ponad 6 mln zł stanowi wkład w projekt „Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego”. 
Zabezpieczono również środki w wysokości miliona zł na pomoc finansową dla powiatu sieradzkiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz milion zł w ramach podnoszenia bezpieczeństwa publicznego.

Inne

Ciekawe artykuły