REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zakres zadań prezydenta Zgierza i jego zastępców

 W dniu 12 stycznia 2011 roku Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek wprowadziła nowy podział kompetencji władz miasta.

 
Do zadań Prezydenta Miasta Zgierza należą w szczególności sprawy: kultury, sportu, zdrowia, zarządzania kryzysowego, promocji miasta, bezpieczeństwa informacji, rozwoju miasta, informacji publicznej, sprawy społeczne i młodzieży oraz związane z nadzorem właścicielskim w spółkach z udziałem Miasta. Bezpośrednio podlega mu USC, Rzecznik Prasowy UMZ, Geodeta Miasta Zgierza, Biuro Radców Prawnych, Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej.
 
Do zadań Pierwszego Zastępcy Prezydenta należą w szczególności sprawy: infrastruktury technicznej miasta, pozyskiwania i zarządzania środkami pomocowymi, informatyki i telekomunikacji, urbanistyki i gospodarki przestrzennej, zamówień publicznych.
 
Do zadań Drugiego Zastępcy Prezydenta nalezą w szczególności sprawy: oświaty, działalności gospodarczej, geodezji i katastru, ochrony środowiska i rolnictwa, mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami i komunalizacji mienia.

Inne

Ciekawe artykuły

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak