REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Lutnia znowu nagrodzona

21 stycznia 2012 r. Chór Mieszany Towarzystwo Śpiewnicze „Lutnia” w Zgierzu wziął udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, któremu patronował ks. bp Andrzej Suski. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum.

Do konkursu przystąpiły 33 zespoły z całej Polski. Były to chóry szkolne i młodzieżowe, chóry szkół muzycznych i akademickie, chóry mieszane świeckie i kościelne oraz zespoły kameralne. Przesłuchania odbywały się w auli Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie.
Wszyscy uczestnicy konkursu oceniani byli przez jurorów z akademii muzycznych z Poznania, Słupska i Gdańska wg tych samych kryteriów, bez dzielenia zespołów na poszczególne kategorie. Chórom za wykonany repertuar komisja przyznawała punkty za poszczególne elementy składające się na ocenę ogólną. Najwyżej punktowane zespoły nagradzane były Brązowym, Srebrnym lub Złotym Pasmem. Po zakończeniu przesłuchań chóry przemaszerowały na rynek i tam wspólnie śpiewały kolędy przy żłóbku przed ratuszem. Po mszy św. w kościele farnym nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Konkurs zakończył koncert laureatów.
Chór „Lutnia” za swój występ pod kierunkiem Patryka Kobylarczyka i przy akompaniamencie Cecylii Hanzelewicz nagrodzony został Srebrnym Pasmem, co odpowiada drugiemu miejscu. Uzyskanie tej kolejnej już nagrody w silnej konkurencji, jaką były zespoły złożone z młodych i bardzo młodych ludzi, przynosi chórzystom i kierownictwu zespołu radość i satysfakcję. Jest to już druga zdobyta w tym konkursie nagroda. Poprzednią, również Srebrne Pasmo, „Lutnia” wyśpiewała pod dyrekcją Dawida Bera w trzeciej edycji konkursu w 2008 r.
Jak widać T. Ś. „Lutnia” nieustannie godnie reprezentuje swoje miasto, jest jego ambasadorem i żywą wizytówką. Doceniły to władze miasta Zgierza w osobie pani prezydent Iwony Wieczorek, które w znacznym stopniu umożliwiły wyjazd chóru na konkurs, za co T. Ś. „Lutnia” serdecznie dziękuje.
 
Wszystkich, którzy chcieliby śpiewać w chórze (wiek od 16 lat) zapraszamy na próby, które odbywają się w każdy poniedziałek i piątek w godz. 18:30-20:30. Więcej informacji [email protected]

Inne

Ciekawe artykuły