REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Na czym polega postępowanie w sądzie o ustalenie ojcostwa?

Nie zawsze mężczyzna jest pewny swojego ojcostwa. Kiedy pojawią się wątpliwości, warto je jak najszybciej wyjaśnić. Najprostszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest przeprowadzenie badań genetycznych. Jednak do tego konieczne jest uzyskanie zgody matki, a niekiedy także samego dziecka. W przypadkach konfliktowych jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie postępowania o ustalenie ojcostwa. Na czym ono polega?

Kto i kiedy może złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?

Pozew o ustalenie ojcostwa może złożyć do sądu: mąż matki dziecka; matka dziecka oraz samo dziecko. W pierwszych dwóch przypadkach można złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym uprawnieni dowiedzieli się, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Jednak maksymalnie do dnia ukończenia przez dziecko pełnoletności. W tym dniu możliwość zainicjowania sprawy sądowej o ustalenie ojcostwa po prostu wygasa.

Wskazany tu termin rozpoczyna biec od dnia, w którym mężczyzna bądź kobieta dowiedzieli się, że ten, kto dotąd uchodził za ojca, faktycznie nim nie jest. W praktyce chodzi tu o dzień, w którym powstały wysoce prawdopodobne wątpliwości co do biologicznego ojcostwa. W końcu na tym etapie trudno mówić o pewności. Źródło tych wątpliwości może być dowolne. W grę wchodzą zarówno informacje przekazane od jakiejś osoby, jak i wyniki badań medycznych, które sugerują brak pokrewieństwa pomiędzy danym mężczyzną a dzieckiem. Takie sytuacje często zdarzają się np. przy okazji oznaczania grup krwi członków rodziny.

Jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa się we właściwym sądzie rejonowym. Należy go skierować do wydziału rodzinnego sądu. Pozew ten musi spełniać wszystkie wymagania przewidziane dla tego rodzaju pism procesowych, a więc zawierać oznaczenie stron i sądu; wniosek i jego uzasadnienie wraz z listą dowodów, jakich przeprowadzenia się żąda. Nie wolno zapomnieć o podpisaniu pozwu. Oczywiście w pozwie o ustalenie ojcostwa trzeba jasno wskazać, że żąda się stwierdzenia, że konkretny mężczyzna nie jest ojcem jednoznacznie wskazanego dziecka. Jak udowodnić tę kwestię? Okazuje się, że dowód może być właściwie tylko jeden.

Jak udowodnić przed sądem kto jest ojcem?

W sądowym postępowaniu o ustalenie ojcostwa należy w sposób jednoznaczny ustalić, czy mężczyzna jest, czy też nie jest biologicznym ojcem dziecka. Teoretycznie można to uczynić za pomocą każdego rodzaju dowodu, jednak w praktyce pewność mogą dać jedynie badania DNA. Stąd w pozwie o ustalenie ojcostwa należy zawrzeć wniosek o przeprowadzenie takiego dowodu. Bez niego sąd na pewno nie wyda wyroku w sprawie.

Warto podkreślić, że żądać zaprzeczenia ojcostwa nie ma konieczności ustalania, kto faktycznie jest ojcem dziecka. Tym samym tego rodzaju okoliczności po prostu nie mają znaczenia dla sprawy, a więc nie trzeba się nimi zajmować. Choć oczywiście biologiczny ojciec dziecka ma prawo domagania się uznania faktu swojego ojcostwa. Do tego potrzeba zainicjowania osobnej sprawy.

Inne

Ciekawe artykuły