REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nowe dotacje na e-biznes

 Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 30 lipca będzie przyjmowała nowe wnioski o dofinansowanie działalności w sferze elektronicznej – donosi Gazeta Wyborcza. Chodzi o tzw. e-biznesy, a więc projekty, które będą działały w oparciu o kanały elektroniczne, głównie Internet, np. specjalistyczne portale internetowe. 

O przyznaniu decydować ma tym razem nie kolejność składania, ale jakość i merytoryczna ocena wniosków – pisze Gazeta. W ubiegłym roku setki ubiegających się mimo złożenia poprawnych i atrakcyjnych wniosków zostało odesłanych z kwitkiem. Powód? O przyznaniu środków decydowało pierwszeństwo złożenia dokumentów. Przed oddziałami PARP w nocy ustawiały się kolejki przedsiębiorców, a fundusze rozeszły się w kilka dni. Dlatego aby uniknąć skandalu z 2009 r. Agencja wyeliminowała w najnowszym naborze kryterium czasu. 

Przyjmowanie wniosków będzie trwać dokładnie 2 miesiące, bo do 30 września, i jest to ostatni nabór w tym roku – na przyszły zaplanowano dodatkowe dwa. Aktualnie do podziału jest 300 mln zł, z czego maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy to 700 tys. zł i nie może ona być wyższa niż 70% wartości inwestycji (80% dla starających się poniżej 27 roku życia). Reszta to środki własne przedsiębiorcy lub finansowanie obce. Składanie wniosków ma się odbywać drogą elektroniczną. Przydatny będzie podpis elektroniczny, ale ci którzy go nie posiadają zmuszeni będą dosłać papierową wersję. 
 
Wnioski przyjmowane są w ramach działanie 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W pierwszej połowie roku Agencja zakontraktowała wnioski na ogólną kwotę około 1,5 mld zł, z czego na PO Innowacyjna Gospodarka przypadło 800 mln zł. 
 
szczegółowe informacje znajdziesz tu: http://www.web.gov.pl/aktualnosci/19_902.html
 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają