REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Powiat wolny od dymu papierosowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu przystąpił do realizacji ogólnopolskiej edycji projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”.
 
Projekt prowadzony ma być do 30 września 2013 r. Finansowany jest przez Światową Fundację Płuc (Word Lung Foundation), z pomocą finansową Fundacji Bloomberga (Bloomerg Philanthropies).
Grupą docelową, która będzie objęta działaniami są osoby dorosłe.
Główne cele realizowanego projektu to:
  • upowszechnienie wiedzy o istniejącym prawie – ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.),
  • podniesienie świadomości na temat wpływu dymu tytoniowego na zdrowie człowieka,
  • tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego w budynkach użyteczności publicznej oraz na terenach otwartych najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców, takich jak np. parki, place zabaw, przystanki autobusowe i tramwajowe – strefy te mogą powstać na mocy uchwał wprowadzanych przez Rady Miast,
  • wzmocnienie egzekwowania prawa w miejscach użyteczności publicznej objętych zakazem palenia tytoniu.
Powyższa ustawa zobowiązuje nasz kraj do prowadzenia polityki na rzecz tworzenia środowisk wolnych od dymu tytoniowego. Konsekwentnie monitorowane, egzekwowane prawo pozwoli m.in. na poradzenia sobie z problemem biernej ekspozycji na dym tytoniowy.
Zamierzone cele mają być osiągane z udziałem koalicji lokalnych. Taka też koalicja powstała w Zgierzu. Spotkanie organizacyjne odbyło się 8 grudnia 2011 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W skład koalicji weszli: przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, władz miasta Zgierza i powiatu zgierskiego, Policji, Straży Miejskiej w Zgierzu i w Ozorkowie oraz media lokalne. Podczas spotkania omówiono założenia, harmonogram działań i zasady realizacji projektu. 
 
Media mają być odpowiedzialna za informowane o projekcie i zachęcać mieszkańców do przestrzegania przepisów. Z kolei ich egzekwowaniem będą zajmowały się służby porządkowe – Policja i Straż Miejska. Powiatowy inspektor Sanitarny będzie otrzymywał kwartalne zestawienie wykroczeń polegających na paleniu tytoniu w miejscu niedozwolonym. 
 
Dariusz Bereżewski, komendant Straży Miejskiej w Zgierzu przypomina, że za tego typu wykroczenie grozi: pouczenie, grzywna do wysokości 500 zł lub skierowanie sprawy na drogę sądową. 
 

 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a