REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Praca w krajach UE – co warto wiedzieć – zasady zatrudniania

Legalny rynek pracy w państwach Unii bez barier

 
Aktualnie każdy Polak może bez ograniczeń podejmować legalną pracę we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Bardzo dokładnie mówi o tym prawo unijne, które gwarantuje nam także założenie własnej firmy poza granicami Polski oraz dostęp do wszelkich zabezpieczeń socjalnych oferowanych przez dany kraj Unii Europejskiej. Obowiązuje to nie tylko pracowników, ale również członków rodzin. 
 
Po pierwsze – poznaj swoje prawa
Jeszcze przed wyjazdem zarobkowym do krajów członkowskich Unii Europejskiej warto zapoznać się ze swoimi prawami. W każdym kraju przynależnym do UE obowiązują różne przepisy wewnętrzne, jednak istnieją również ogólne zasady – wspólne dla wszystkich. Najważniejszym ich postanowieniem jest brak dyskryminacji ze względu na narodowość. Polacy zatrudnieni na terenie państwa należącego do Unii muszą być traktowani na równi z innymi rdzennymi mieszkańcami. Prawo działa także w drugą stronę. Przyjeżdżając do obcego kraju mamy takie same obowiązki, jak pozostali obywatele. 
 
Wszystkim obywatelom Unii Europejskiej przysługują również takie same prawa do emerytury, renty, zasiłku pogrzebowego lub świadczeń zdrowotnych. Będąc legalnie zatrudnionym za granicą, nie możemy otrzymywać zapłaty niższej niż wynosi pensja minimalna obowiązująca na terenie danego państwa. Dodatkowo pierwszego dnia pracy lub jeszcze przed jej oficjalnym podjęciem pracodawca zobowiązany jest do przedstawienia osobie zatrudnionej na piśmie warunków jej pracy. Znajdzie się tam między innymi informacja o zarobkach, miejsce wykonywania zlecenia, okres zatrudnienia, liczba dni płatnego urlopu wypoczynkowego, wymiar godzin pracy czy okres wypowiedzenia umowy. 
 
 
Po drugiej – bądź świadom swoich obowiązków 
 
Mówisz praca – myślisz pieniądze. Myśląc o pieniądzach, musimy posiadać odpowiednie miejsce do ich przechowywania. Czasy skarbonki w postaci skarpety już dawno są za nami. Decydując się na wyjazd zarobkowy za granicę, należy założyć konto bankowe w kraju, w którym aktualnie się znajdujemy. Pozwoli nam ono nie tylko gromadzić zarobione pieniądze, ale również wysyłać je do rodziny w Polsce. Chcąc założyć konto bankowe w państwie członkowskim Unii Europejskiej, musimy posiadać dowód osobisty lub paszport. Przy przelewach gotówkę za granicę warto przyjrzeć się firmom specjalizującym się w takich operacjach. Wchodząc na stronę https://www.easysend.pl, dostajemy możliwość szybkiego i taniego przelania gotówki na konto w obcym kraju.
 
Aktualny dowód osobisty lub paszport będzie nam przydatny nie tylko przy zakładaniu konta bankowego. To niezbędny dowód tożsamości, który z pewnością nie raz będzie wymagany podczas naszej wizyty w urzędach lub innych tego typu placówkach. Po wyjeździe za granicę w większości państw musimy zarejestrować swój pobyt oraz wpisać się do lokalnego ubezpieczyciela zdrowotnego. Dodatkowo do naszych obowiązków należy wynajem mieszkania lub pokoju na umowę, a także zameldowanie się w terminie maksymalnie 14 dni po przyjeździe do danego kraju. 
 
Jeszcze przed wyjazdem do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej warto zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami oraz zasadami obowiązującymi na terenie danego kraju. Każde odstępstwo od wcześniej ustalonych wymogów traktowane jest jako złamanie unijnego prawa do swobodnego przemieszczania się. Takie wykroczenie w najgorszym wypadku może skutkować wydaleniem z kraju, a na pewno zakończy się obowiązkiem uiszczenia wysokiej kary grzywny.

Inne

Ciekawe artykuły