REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Program Szklanka Mleka, szczegółowe informacje

 22 lipca 2010 r. Senat RP przyjął Ustawę z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, która wprowadza m.in. nowe zasady udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych od roku szkolnego 2010/2011, polegające na określeniu dla Wnioskodawcy zainteresowanego dostarczaniem mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych – limitu środków finansowych na realizację ww. dostaw w danym roku szkolnym. 

 
Wnioskodawcy zainteresowani organizowaniem dostaw mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 powinni złożyć w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego do dnia 31 sierpnia 2010 r. – Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych wraz z informacjami szkół podstawowych, potwierdzającymi kwotę wnioskowanego limitu (w przypadku Wnioskodawców placówek oświatowych – tylko Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych). 
 
Wysokość limitu środków finansowych dla Wnioskodawcy określi w drodze decyzji Dyrektor OT ARR w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów, w którym zostanie ustalona ogólna kwota środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym (1% ww. kwoty będzie przeznaczony na uwzględnienie ewentualnych odwołań od decyzji). 
 
Dyrektorzy OT ARR będą wydawać decyzje w sprawie przyznania limitu środków na rok szkolny 2010/2011 do 30 września 2010 r. 
 
Dopłata krajowa może być przyznawana do mleka, mleka smakowego lub innych przetworów mlecznych spożytych dziennie przez jednego ucznia szkoły podstawowej w ilości maksymalnie 0,25 l, przez 3 dni nauki szkolnej w tygodniu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 147, poz. 1039 z późn. zm.)). 
 
Dopłata krajowa w roku szkolnym 2010/2011 będzie przyznawana i wypłacana Wnioskodawcom do wysokości limitu środków finansowych określonego na rok szkolny 2010/2011 w decyzji Dyrektora OT ARR. 
 
Po publikacji ww. ustawy ARR ogłosi Warunki udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011. 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają