REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Projekt „Uwaga – CyberPrzemoc!”

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. Andrzeja Gołąba; Szkolny Klub Przeciwko Cyberprzemocy „SofA”; Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG oraz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu zapraszają wzięcia udziału w akcjach organizowanych w ramach projektu „Uwaga – cyberprzemoc!” realizowanego między 15 stycznia a 15 marca 2011 roku. Patronat honorowy nad projektem objęła Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek.

Projekt ten uzyskał mikrogrant w konkursie „Dzień Bezpiecznego Internetu 2011” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo”, finansowanego ze środków The Velux Foundations.

Program „Bezpieczne dzieciństwo” wspiera działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Ze środków konkursu grantowego dofinansowane są projekty przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie; profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz wspierania dzieci-ofiar przestępstw. Konkurs jest realizowany w latach 2010 – 2012.
 
Konkurs mikrograntowy „Dzień Bezpiecznego Internetu 2011”, dzięki któremu możemy realizować nasz projekt, dofinansowuje projekty, które mają na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do Internetu, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.
 
A oto nasza oferta działań projektowych:
Konkurs na baner internetowy: rozpoczęcie 1 lutego, nadsyłanie prac do 28 lutego na adres: [email protected]
Adresatami konkursu są uczniowie zgierskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Baner ma promować bezpieczne korzystanie z internetu.
 
Konferencja „Dzień Bezpiecznego Internetu”: 8 lutego, 10.00; SLO im. R. Traugutta, ul. Musierowicza 2
Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele szkół, młodzieży, organizacji pozarządowych oraz ośrodków kultury. W jej trakcie zaproszeni goście omówią różne kwestie związane z tematem agresji elektronicznej.
 
Koncert „Uwaga – cyberprzemoc!”: 8 lutego, 18.00; Klub AgRafKa, ul. Mielczarskiego 1. W czasie koncertu prowadzona będzie akcja uświadamiająca o cyberprzemocy. Wieczór swymi występami uświetnią zgierskie zespoły muzyczne.
 
Warsztaty na temat cyberprzemocy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: 9 lutego, 15.00; 10 lutego, 17.00; 12 lutego, 11.00; 15 lutego, 16.00; SLO im. R. Traugutta, ul. Musierowicza 2 ; zgłoszenia na adres [email protected]
Chętni uczniowie wezmą udział w warsztatach poświęconych zagadnieniom związanym z cyberprzemocą. Zajęcia odbywać się będą w ok. 20-osobowych grupach i będą trwać ok. 90 minut.
 
Zajęcia dla rodziców: warsztaty: 18 lutego, 17.00; 19 lutego, 11.00; szkolenia: 22 lutego, 17.00 oraz 18.30 ; SLO im. R. Traugutta, ul. Musierowicza 2; zgłoszenia na adres [email protected]
Chętni rodzice będą mieli do wyboru dwa rodzaje spotkań: zajęcia warsztatowe (120 minut) oraz szkoleniowe (60 minut), które odbywać się będą w ok. 20-osobowych grupach. Tematyka dotyczyć będzie cyberprzemocy, kwestii prawnych z nią związanych oraz metod pomocy.
 
Quiz dla uczniów zgierskich szkół podstawowych: 25 lutego, 10.00; SLO im. R. Traugutta, ul. Musierowicza 2. Quiz jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Będzie się składał z pytań i zadań dotyczących bezpiecznego zachowania się w Sieci. Uczestniczyć w nim mają 3-osobowe drużyny z każdej ze szkół.
 
Koncert ewaluacyjny – podsumowanie projektu: 15 marca, 18.00 ; MOK w Zgierzu,ul. Mielczarskiego 1.
Spotkanie ewaluacyjne będzie podsumowaniem wszystkich działań projektowych. Ponadto nastąpi wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na baner internetowy. Rozdane zostaną broszury projektowe.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych akcjach!
Więcej informacji nt. projektu na stronach: www.klub-sofa.cba.pl oraz www.ezg.info.pl, a
Inne

Ciekawe artykuły