REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Przyszli beneficjenci?

Obchodzony we wtorek (4.10.2011 r.) w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie „Dzień unijnej prezydencji” był okazją do podsumowań i prezentacji efektów realizowanych na naszym terenie projektów unijnych. Na szkolnym korytarzu zorganizowano „Piknik Funduszy Europejskich”, gdzie między innymi można było się przekonać, jakie działania w tym zakresie podejmuje Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Szkoła, jako jedyna placówka w Podregionie Centralnym (obejmującym powiaty: zgierski, pabianicki, brzeziński i łódzki-wschodni) realizowała projekt pod hasłem „Łódzki płynie po kasę”. Cel był prosty – poszerzenie wiedzy młodzieży ponadgimnazjalnej o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 i Unii Europejskiej. Ale jak zrobić to w przystępny i interesujący sposób? 

Rozwiązaniem okazało się samo zaangażowanie młodzieży, ich pomysły i inicjatywy. Uczniowie brali udział w warsztatach, na których przekonali się jak wygląda praca nad projektem. Ponadto dla gimnazjalistów zorganizowano konkurs plastyczny na plakat promujący polską prezydencję w Radzie UE, zaś ich starsi koledzy i koleżanki musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu szeroko pojętej tematyki unijnej. Laureatom obu zmagań Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki wręczył aparaty cyfrowe i MP4. 
 
Spotkanie było też okazją do zobaczenia, jak unijne dotacje wspomogły biznesy głowieńskich przedsiębiorców (na przykładzie gabinetu stomatologicznego „Hollydent”) i jak wpłynęły na poprawę infrastruktury samego miasta Głowna. 
 
Eurodeputowana Joanna Skrzydlewska w przekazie płynącym wprost z Brukseli, prezentowała zebranym gościom ogólne zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i skutki ostatnio podejmowanych tam decyzji, a panie z Punktu Informacyjnego w Brzezinach zapraszały do zgłaszania się obecnych bądź przyszłych beneficjentów po bezpłatną poradę dotyczącą np. kompletowania wniosków o płatność.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Jak wygląda proces mycia elewacji?

Czysta i schludna elewacja to wizytówka każdego budynku. Nie tylko podnosi estetykę, ale przede wszystkim chroni konstrukcję przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak deszcz,