REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ustronie zakończony

Gmina Zgierz zakończyła realizację projektu pn. „Organizacja Centrum Kultury we wsi Ustronie – remont świetlicy wiejskiej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Umowa podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego przewiduje dofinansowanie realizacji operacji w kwocie 84.379 zł.
 
Zakres rzeczowy operacji obejmował przeprowadzenie robót budowlanych związanych z dociepleniem dachu i kotłowni, w tym: wykonanie ocieplenia ściany attykowej, docieplenia stropodachu i remontu pokrycia dachowego oraz wykonanie robót instalacyjnych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej budynku.

Gmina Zgierz pozyskała kolejny obiekt gminny, który będzie służył całej społeczności lokalnej jako miejsce integracji społecznej, kultywowania kultury i tradycji lokalnych. Funkcjonowanie Centrum Kultury we wsi Ustronie umożliwi aktywizację i integrację mieszkańców wsi Ustronie oraz sąsiednich miejscowości poprzez organizowanie w nim spotkań mieszkańców, imprez integracyjnych, zebrań oraz pikników.
 
Z Centrum Kultury będą mogły korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli członkowie społeczności lokalnej, w tym: członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i sołectw z terenu Gminy Zgierz. Centrum to ma być przepustką do ożywienia społeczności lokalnej i wzbogacenia jej o kolejne możliwości rozwoju, a także utożsamiania się młodych mieszkańców z ich terenem, dziedzictwem kulturowym i historycznym. Imprezy organizowane w Centrum przyczynią się również do promocji i podniesienia atrakcyjności wsi Ustronie, ponieważ przybywający tu letnicy i turyści również będą brali udział w tych imprezach.

Inne

Ciekawe artykuły