REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Reorganizacja w zgierskim starostwie

W najbliższy piątek radni powiatowi będą głosować nad zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Ze struktur urzędu mają zniknąć dwa wydziały: Drogownictwa i Gospodarczy, za to w ich miejsce powstanie Wydział Inwestycji i Spraw Gospodarczych. Nowa komórka organizacyjna oprócz zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi ma zajmować się także administrowaniem nieruchomościami powiatu, ich obsługą techniczno-gospodarczą oraz utrzymaniem porządku i czystości.  

Z dotychczasowych struktur wyodrębniono także dwa biura: Biuro Zamówień Publicznych, bez udziału którego nie odbędzie się żaden ogłoszony przez władze powiatu przetarg, zakup usług bądź dostaw oraz Biuro Promocji i Redakcja Gazety Powiatowej, które mają zadbać o dobry wizerunek naszego samorządu.
 
Wydawany niebawem przez powiat zgierski miesięcznik ma być nie tylko źródłem informacji o licznych działaniach podejmowanych przez starostwo ale także łącznikiem pomiędzy sąsiadującymi ze sobą gminnymi społecznościami. Gazeta będzie poruszała kwestie społeczne, polityczne, ekonomiczne, ale będzie też promowała wśród mieszkańców lokalne inicjatywy, firmy, pomysły biznesowe. 
 
– Proponowane zmiany to racjonalizacja zasad funkcjonowania urzędu – mówi Sekretarz Powiatu Zgierskiego Adam Świniuch  – Dostosowaliśmy struktury do zmian przepisów prawnych i uporządkowaliśmy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Na obecnym etapie nie przewiduje się zwolnień pracowniczych z tego tytułu – dodaje Sekretarz
 
– Zmiany, które chcemy wprowadzić mają na celu ułatwić petentom poruszanie się po urzędzie. Do tej pory inwestor musiał udać się do Wydziału Gospodarczego i tam szukać osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Teraz bez problemu powinien znaleźć Biuro Zamówień Publicznych i załatwić tam swoją sprawę. Podobnie będzie z nowoutworzonym Biurem Promocji i Redakcją Gazety Powiatowej, którego pracownicy do tej pory należeli do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich. Nazwy komórek organizacyjnych będą jednoznacznie kojarzyć się z zakresem ich działania – wyjaśnia Małgorzata Tomczuk, rzecznik starostwa. – Natomiast jeśli chodzi o nowy Wydział Inwestycji i Spraw Gospodarczych, to dzięki połączeniu dwóch komórek, wszystkie inwestycje, zarówno drogowe jak i budowlane, będą realizowane w ramach jednego wydziału.
Inne

Ciekawe artykuły

Jak wybrać biuro księgowe

Wielu przedsiębiorców prowadzi swoją księgowość samodzielnie. Wymaga to jednak nauki księgowości krok po kroku, a przede wszystkim czasu, który można przeznaczyć na dodatkowy projekt lub