REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Są nowi wykonawcy autostrady A2

Zakończyły się negocjacje dotyczące dokończenia budowy odcinków A i C autostrady A2 Stryków-Konotopa. W czwartek 28.07.2011 r. w oddziale Łódzkim GDDKiA została podpisana umowa z francusko-polskim konsorcjum Eurovia – Warbud, które wybuduje odcinek A o długości 29 km za 989 mln zł. Z kolei na budowę odcinka C o długości 20 km umowa z czesko-niemiecko-poskim konsorcjum Boegl & Krysl – DSS zostanie podpisana niezwłocznie po uzupełnieniu gwarancji należytego wykonania robót. Konsorcjum to ma wybudować odc. C  za 756,05 mln zł.

Obie kwoty są w sumie o blisko pół miliarda zł niższe od sum żądanych za dokończenie budowy przez chińskie konsorcjum, którego liderem był Covec oraz zbliżone do drugich w kolejności ofert z przetargu z 2009 r. Zgodnie z warunkami kontraktów roboty na obu odcinkach zakończą się 15 października 2012 r., ale wykonawcy zobowiązani są zapewnić przejezdność trasy do 31 maja 2012 r. To oznacza, że na mistrzostwa EURO 2012 r. wybudowane zostaną po dwa pasy jezdni w obu kierunkach oraz oznakowanie poziome. Ekrany akustyczne, telefony alarmowe i inne dodatkowe prace zostaną przygotowane później.

Od 28 czerwca niezależne komisje przetargowe w oddziałach GDDKiA w Łodzi (odcinek A) i Warszawie (odcinek C) prowadziły konsultacje techniczne z 26 podmiotami, które wyraziły zainteresowanie budową dwóch odcinków A2. Następnie z wybranymi w wyniku konsultacji technicznych wykonawcami prowadzone były negocjacje warunków umów. W procesie tym brali udział obserwatorzy z Ministerstwa Infrastruktury i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Tryb wyboru wykonawców został uzgodniony z Ministrem Infrastruktury, który zasięgnął w tej sprawie opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ceny proponowane przez wykonawców na etapie konsultacji technicznych wahały się w granicach od 989 mln zł do 2 091 mln zł za odcinek A i od 756 mln zł do 1 250 mln zł za odcinek C. Wartości obu zawartych umów mieszczą się w kosztorysach inwestorskich. Przekazanie placów budów nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umów.

 Odcinek A  Odcinek C
 Wykonawca: Konsorcjum Eurovia-Warbud  Wykonawca: Konsorcjum DSS-Boegl&Krysl
 Wartość: 989 mln zł  Wartość: 756,05 mln zł
 Długość: 29,9 km  Długość: 20 km
 Data zakończenia: 15 października 2012  Data zakończenia: 15 października 2012
 Przejezdność: 31 maja 2012*

*przejezdność zostanie zapewniona po podbudowie bitumicznej; to rozwiązanie zyskało pozytywną opinię techniczną Scott Wilson – projektanta konstrukcji drogi.

 

 

Inne

Ciekawe artykuły

Jak wygląda proces mycia elewacji?

Czysta i schludna elewacja to wizytówka każdego budynku. Nie tylko podnosi estetykę, ale przede wszystkim chroni konstrukcję przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak deszcz,