REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Spotkania Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zgierzu

Najbliższe spotkanie Klubu Historycznego im. gen Stefana Roweckiego "Grota" odbędzie się w środę 3 grudnia 2014 r. o godz. 14:00. Z wykładem pt. Stan wojenny w regionie łódzkim 1981-1983 wystąpi Leszek Próchniak, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. 

Na wykłady zapraszają: Jacek Klimczak, Przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego, im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Zgierzu, Robert Starzyński, Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddział w Łodzi. Spotykania odbywają się w siedzibie Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. H. Dąbrowskiego 21. Wstęp wolny.

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zgierzu jest jednym z ośmiu Klubów w okręgu łódzko-kaliskim działających pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Celem Klubu jest popularyzowanie (zwłaszcza wśród młodzieży) wiedzy historycznej o okresie 1939–1989 poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, projekcji filmów itp. Klub powstał w marcu 2011 r. (inauguracyjne spotkanie odbyło się 23 marca 2011 r.)

Jak zostać członkiem Klubu?
Aby zostać członkiem Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, należy wypełnić deklarację członkowską. Można ją otrzymać podczas spotkań Klubu. Członkowie Klubu otrzymują co miesiąc – za pośrednictwem poczty lub na poprzednim spotkaniu – zaproszenia na spotkania. Zaproszenia otrzymywać można również drogą elektroniczną.

Opieka nad Klubem:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź

Wcześniejsze spotkania poświęcone były:   

 • 12 listopada 2014 r. – wykład pt. Niszczenie akt UB i SB w latach 1945-1990 – Radosław Peterman, zastępca dyrektora Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie. 

 • 14 października 2014 r. – wykład "Polityka wyznaniowa wobec Kościołów protestanckich w Polsce Ludowej – wybrane zagadnienia" – Milena Przybysz z Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

 • 10 września 2014 r. – wykład nt. Kresowej i Wołyńskiej Brygady Kawalerii w działaniach osłonowych Armii Łódź we wrześniu 1939 r. – dr hab. Marek Dutkiewicz (dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJK Filia w Piotrkowie Tryb.)

 • 10 czerwca 2014 r. – film Zofii Kunert „Przez Wilhelmshaven i Maczków“ oraz komentarz historyczny – dr hab. Janusz Wróbel (Biuro Edukacji Publicznej IPN Oddział w Łodzi).

 • 14 maja 2014 r. – spotkanie poświęcone polskim szyfrantom. Wykład pt. „Rola Polaków w złamaniu kodu ENIGMY” – dr Marek Grajek – kryptolog, historyk, hobbysta, autor książki pt.: „Enigma – bliżej prawdy”.

 • 9 kwietnia 2014 r. – wykład pt. Poszukiwania miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego w Łodzi – dr Krzysztof Latocha (IPN Oddział w Łodzi).

 • 6 marca 2014 r. – „Śladami zbrodni – miejsca kaźni Żołnierzy Wyklętych” przedstawi dr Tomasz Łabuszewski – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

 • 9 lutego 2014 r. –  „Cichociemni – żołnierze Polskich Sił Zbrojnych” – dr Tomasz Matuszak, dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • 4 grudnia 2013 r. –  "Narodowe Siły Zbrojne – prawda i legenda" – red. Zbigniew Natkański, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddział w Łodzi.

 • 6 listopada 2013 r. – "Pierwsze miesiące okupacji w Łódzkiem” – Antoni Galiński z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

 • 9 października 2013 r. – "Niezależna muzyka rockowa w PRL" – dr Tomasz Toborek z Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

 • 11 września 2013 r. – Krystyna Wituska „Kasia” i Wanda Węgierska „Wanda” – żołnierze wywiadu ZWZ AK  – Anna Mikulska (Fundacja gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu).

 • 17 lipca 2013 r. – 70. rocznica zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu – Grzegorz Nawrot, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. 

 • 26 czerwca r. – wykład pt. "Gen. Władysław Sikorski – Przywódca Polski Walczącej" – dr Jacek Pietrzak (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego).

 •  15 maja 2013 r. – wykład pt. „Kobiety – żołnierze II konspiracji z terenu województwa łódzkiego” – dr Joanna Żelazko, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

 • 10 kwietnia 2013 r. – wykład pt. "Zgierzanie w grobach katyńskich" – Konrad Czernielewski z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

 • 6 marca 2013 r. – wykład pt. "KL Dachau – miejsce zagłady polskiej inteligencji" – Anna Jagodzińska z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie. 

 • 6 lutego 2013 r. – wykład pt. ”Generał August Emil Fieldorf NIL (pierwszy komendant Kedywu Komendy Głównej AK, zastępca ostatniego dowódcy Armii Krajowej, szef organizacji NIE, komendant WiN)" – Artur Ossowski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.
 • 9 stycznia 2013 r. – wykład pt. "Niemiecki obóz dla dzieci i młodzieży w Łodzi przy ul. Przemysłowej"  – Adam Sitarek z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.
 • 13 grudnia 2012 r. – wykład. pt. "Ojciec Stefan Miecznikowski – jezuita i harcerz" – Paweł Spodenkiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.
 • 30 listopada 2012 r. – wykład. pt. "Jan Kowalewski. Łodzianin, który zatrzymał bolszewicką Rosję" – prof. dr hab. Grzegorz Nowika z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • 10 października 2012 r. – wykład. pt. "Cenzura w PRL"  – dr hab. Zbigniew Romek z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
 • 12 września 2012 r. – wykład pt. "Zbrodnie Luftwaffe w regionie łódzkim we wrześniu 1939 r." – Artur Ossowski z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
 • 14 czerwca 2012 r. –  wykład pt. "Poznański Czerwiec 1956" – Karolina Bittner z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
 • 16 maja 2012 r. –  wykład „GLORIA sylwetka rtm. Witolda Pileckiego" – Sebastian Wojtaś.
 • 18 kwietnia 2012 r. –  "Moje wspomnienia z ucieczki z PRL" – Krzysztof Zieliński.
 • 14 marca 2012 r. – wykład pt. „Pułkownik Władysław Dzierżyński – zapomniany brat krwawego Feliksa” – Wojciech Źródlak, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Martyrologii Radogoszcz.
 • 15 lutego 2012 r. – wykład pt. „Losy żołnierzy Armii Krajowej w sowieckich łagrach po 1944 r. Feliks Milan – katorżnik nr W-738” – dr Wojciech Marciniak (Instytut Historii UŁ).
 • 18 stycznia 2012 r. – Wykład pt. „Zagadka Kapitana Z-24. Rozpracowywanie konspiracyjnego Wojska Polskiego przez informację wojskową” – Jerzy Bednarek, zastępca naczelnika Okręgowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Łodzi.
 • 7 grudnia 2011 r. – Wykład "Kościół łódzki w stanie wojennym": Przemysław Stępień, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Pabianicach
 • 9 listopada – założyciele Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich: Marcin Paszkowski – wykład „Młodzieżowa opozycja antykomunistyczna w okresie poprzedzającym stan wojenny”; Dariusz Drewnicz – wykład: „Współpraca Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich w Łodzi z Ruchem Młodej Polski z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów”. 
 • 12 października 2011 r. – "NSZZ Solidarność w regionie łódzkim w dokumentach SB 1980-81" dr Sebastian Pilarski z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.
 • 21 września 2011 r. – „Dowódcy Armii Łódź – gen. dyw. Juliusz Rómmel i gen. bryg. Wiktor Thommee” – prof. dr hab. Henryk Stańczyk (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie).
 •  10 sierpnia 2011 r. – "Powstanie warszawskie po 67 latach", dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Spotkanie było częścią zgierskich obchodów 67. rocznicy Powstania Warszawskiego.
 • 16 czerwca 2011 r. – projekcja filmu „Oni szli Szarymi Szeregami”, wykład „Harcerski Ruch Antykomunistyczny” – mgr Marcin Kapusta z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.
 • 1 czerwca 2011 r. – wykład "Zbrodnie OUN-UPA na ludności Wołynia w 1943 r." – dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
 • 20 maja 2011 r. – wykład "Generał Sosnkowski – współtwórca niepodległości, Naczelny Wódz" – dr Jerzy Kirszak z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
 • 27 kwietnia 2011 r. – wykład „Zbrodnia Katyńska w oczach współczesnych Rosjan” – dr Joanna Żelazko, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi
 • 23 marca 2011 r. – spotkanie inauguracyjne, wykład „Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich RP w latach 1939–1941" – prof. dr. hab. Albina Głowackiego z Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają