REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Spotkanie Klubu Grota w Zgierzu

W dniu 23 marca 2011 r. (środa) o godz. 13.00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. J. H. Dąbrowskiego 21) odbędzie się spotkanie inauguracyjne zgierskiego – ósmego już w okręgu łódzko-kaliskim – Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Klub powstał z inicjatywy regionalnych historyków, tak jak wszystkie Kluby „Grota” działać będzie pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W ramach spotkania przewidziano wykład prof. dr. hab. Albina Głowackiego (UŁ) pt. „Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich RP w latach 1939–1941”.
 
Kluby są organizacjami non-profit propagującymi wśród lokalnej społeczności wiedzę historyczną o okresie 1939-89. Spotkania klubów w okręgu łódzko-kaliskim mają formę wykładów, prelekcji, projekcji filmów oraz następujących po nich dyskusji.
 
Program spotkania w dn. 23 marca 2011:
 
1. Otwarcie – Jacek Klimczak, p.o. przewodniczącego Zarządu Klubu
2. Wystąpienie kpt. Zbysława Raczkiewicza, prezesa Okręgu w Łodzi Światowego Związku Żołnierzy AK
3. Wystąpienie Marka Drużki, dyrektora Oddziału IPN w Łodzi
4. Wystąpienie prof. dr hab. Marii Blomberg, przewodniczącej Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim
5. Wykład „Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich RP w latach 1939–1941” – prof. dr hab. Albin Głowacki, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
6. Dyskusja
7. Podsumowanie obrad – dr Sebastian Pilarski, członek Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim
 
Dyrketor Muzeum Miasta Zgierza, Robert Starzyński serdecznie zaprasza na spotkanie młodzież zgierskich szkół zainteresowanych tematyką historyczną.
 

Inne

Ciekawe artykuły