REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Szeroki wybór ofert OC w Zgierzu. Jak znaleźć najlepszą?

Każde towarzystwo specjalizujące w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w Zgierzu ma w swojej ofercie obowiązkową polisę OC. Wybór jest zatem szeroki, jednak pojawia się pytanie, czym się kierować przy poszukiwaniu produktu, tak aby po podpisaniu umowy móc powiedzieć, że udało się znaleźć najlepsze ubezpieczenie? Poznaj najważniejsze czynniki, które warto brać pod uwagę.

Cena zawsze najważniejsza

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jako jedyne pozostaje obowiązkowe. Właściciel jest zobligowany do wykupienia polisy pojazdu, który musi być nią objęty przez cały czas. Nie ma przy tym znaczenia, czy kierowca zaopatrzy się w standardową (całoroczną) polisę, czy OC komisowe (miesięczne) – ważny jest sam fakt posiadania aktualnej ochrony ubezpieczeniowej. Obowiązkowość wynika bezpośrednio z przepisów prawnych, które również określają, jakie warunki musi spełniać każda polisa.

Ponieważ w przypadku OC zakres ochrony ubezpieczeniowej jest z góry narzucany ustawą, towarzystwa muszą się do niej stosować, oferując dokładnie taki produkt, jak wskazują przepisy. To oznacza, że ubezpieczyciele nie mogą zmieniać zapisów polisy, które pozostają identyczne dla wszystkich kierowców. Różne są natomiast ceny OC, dlatego ważne jest aby poszukiwać najtańszej oferty, w czym pomaga kalkulator ubezpieczeń auta. Porównanie składek jest możliwe także we współpracy z agentami ubezpieczeniowymi ze Zgierza, którzy zajmują się sprzedażą OC różnych towarzystw.

Zrozumienie, dlaczego przy poszukiwaniu oferty warto kierować się ceną polisy, ułatwia świadomość, że jest ona przeznaczona nie dla Ciebie jako właściciela pojazdu, lecz dla potencjalnie poszkodowanych przez Ciebie osób w ruchu drogowym. Ubezpieczenie działa wyłącznie w momencie, gdy wyrządzisz szkodę innemu kierowcy, rowerzyście czy pieszemu, którym zostanie wypłacone z niego odszkodowanie. Skoro więc nie Ty korzystasz z OC, zrozumiałe jest, że chcesz zapłacić za nie jak najmniej. Kieruj się tą zasadą niezależnie od tego, czy chodzi o ubezpieczenie samochodu bez dowodu rejestracyjnego, czy z dowodem.

BLS – czy to ma sens?

Jedną z możliwości rozszerzenia działania OC jest zastosowanie mechanizmu bezpośredniej likwidacji szkód, który polega na tym, że szkodę wyrządzoną Ci przez innego kierowcę możesz rozliczyć w swoim towarzystwie. Ponieważ jesteś klientem firmy, możesz oczekiwać, że będzie traktować Cię w sposób maksymalnie rzetelny i profesjonalny, podczas gdy towarzystwo sprawcy może mieć inne podejście. Nie zmienia to faktu, że również ono ma prawny obowiązek rozliczenia szkody z OC sprawcy nawet bez zastosowania mechanizmu BLS, który w praktyce działa jak regres ubezpieczeniowy.

Dodatkowe produkty i usługi

Aby zachęcić klientów do skorzystania ze swojej oferty, towarzystwa ubezpieczeniowe proponują różnorakie dodatkowe produkty do podstawowego OC. Często można się spotkać z darmowymi polisami assistance i NNW, a także możliwością wyrobienia Zielonej Karty, która jest potrzebna w niektórych krajach zagranicznych, gdzie nieuznawane są polskie polisy. Choć pozornie dodatkowe assistance czy NNW może się wydawać zachęcające, to z reguły są to ubezpieczenia o mocno ograniczonym zakresie ochrony, które nie powinny decydować o kupnie lub odrzuceniu danej oferty OC.

W razie zainteresowania wybraną polisą warto dokładnie sprawdzić warunki dodawanych do niej produktów. Istnieje też możliwość dobrania bardziej rozszerzonych wariantów poszczególnych ubezpieczeń, jednak wymaga to już dodatkowych opłat. O samym OC wiele informacji znajdziesz zaś na stronie https://kalkulator-oc-ac.auto.pl/ubezpieczenie-oc/.

Inne

Ciekawe artykuły