REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Szkoły bardziej przyjazne środowisku

Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki i Wicestarosta Zgierski Marcin Karpiński podpisali w piątek (29.04.2011 r.) w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowę, na podstawie której dokonana zostanie kompleksowa termomodernizacja budynków dwóch zgierskich szkół: Zespołu Szkół Nr 1 im. Cezaka i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Staszica. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zakładają m. in. docieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki drzwiowej. Ponadto w „Cezaku” zamontowane zostaną kolektory słoneczne a w „Staszicu” modernizacji ulegnie instalacja grzewcza. 

Całkowite koszty projektów, których realizacja zakończy się w 2012 roku wyniosą: w Zespole Szkół Nr 1 ponad 3 mln 300 tys. zł, zaś w LO będzie to kwota ponad 700 tys. zł. Ich celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co przyczyni się do zredukowania emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 

 

Inne

Ciekawe artykuły