REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

2 września o godzinie 14:15 w Urzędzie Miasta Zgierza w sali 114 odbędzie się V Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Będą na niej poruszone tematy dotyczące Młodzieżowego Banku Pracy, Czytającego Zgierza i planowanej kolejnej Młodzieżowej Zgierskiej Debaty związanej z polską prezydencją w UE.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Złożenie ślubowania przez nowych radnych.
Informacja szczegółowa na temat działań, które będą podejmowane w ramach akcji Młodzieżowy Bank Pracy.
Informacja nt. przebiegu akcji "Czytający Zgierz". Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie maratonów filmowych.
Ustalenie sposobu na nawiązanie współpracy z młodzieżą miast ościennych, mającej na celu pomoc w utworzeniu młodzieżowych rad. Współpraca z młodzieżowymi radami innych gmin.
Ustalenie szczegółów dot. organizacji Młodzieżowej Zgierskiej Debaty związanej z polską prezydencją w UE.
Ustalenie szczegółów dot. organizacji Koncertu z okazji Andrzejek.
Ustalenie szczegółów dot. organizacji konkursu filmowo- fotograficznego.
Pisma skierowane do MRMZ.
Przyjęcie protokołów z wcześniejszych sesji.
Informacja nt. ewaluacji cząstkowej dotychczasowych działań podjętych przez Młodzieżową Radę Miasta Zgierza.
Informacja na temat następnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a